Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota Dát. uzavretia Dát. zverejnenia Poznámka
- Made spol. s.r.o., Hurbanova14A, 974 01 Banská Bystrica Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr Vystavovanie elektronických faktúr 0 20.4.2017 20.4.2017 -
Made Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr
- WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 Zmluva o poskytnutí služby Predĺženie registrácie domény zuspt.eu (1.6.2017-31.5.2018) 8.39 12.5.2017 12.5.2017 -
Webhouse -predĺženie registrácie domény
- Wolters Kluwer s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava, IČO: 31348262 Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar Zálohová faktúra za tovar alebo službu - 24.10.2017 24.10.2017 -
Zmluva o úhrade preddavkov za poskytnutý tovar
- Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Program Happy S 13,90 26.10.2017 26.10.2017 -
Dodatok zmluvy o poskytovaní verejných služieb
BEMA5F Mőbelix, SK., s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414 Kúpna zmluva Písací stôl Verona a otočná stolička Vanessa 119.85 8.11.2017 8.11.2017 -
Kúpna zmluva Mőbelix
- Prima banka Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina, IČO: 31575951 Zmluva o bežnom účte Zmluva o bežnom účte - 6.12.2017 6.12.2017 neurčitá
Zmluva o bežnom účte
5555501024 AXA životní pojišťovňa, a.s., so sídlom Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 61859524 Zamestnávateľská zmluva o platení a odvádzaní príspevkov na investičné životné poistenie Platenie a odvádzanie príspevkov na investičné životné poistenie 9.- €/mesačne na zamestnanca 20.12.2017 29.12.2017 doba neurčitá
Zamestnávateľská zmluva o platení a odvádzaní príspevkov na investičné životné poistenie
Zamestnávateľská zmluva o platení a odvádzaní príspevkov na investičné životné poistenie
Dodatok č. 8 SRRZ- RZ pri ZUŠ, Železničná 6, 987 01 Poltár Dodatok č. 8 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku Výpožička hnuteľného majetku 1138.32 29.12.2017 29.12.2017 -
Dodatok č. 8 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku