Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota Dát. uzavretia Dát. zverejnenia Poznámka
. Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení - č. zmluvy A0969319 Aktivácia účastníckeho programu 30.00 2014-05-02 2014-05-02 Na 24 mesiacov (od popísania dodatku)
orange
20527/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Zmluva o účasti na projekte Aktivizujúce metódy vo výchove 2014-06-30 2014-06-30
MPC
20527/26120130025 Metodicko-pedagogické centrum, Ševčenkova 11, 850 05 Bratislava Dodatok k zmluve MPC Aktivizujúce metódy vo výchove 2014-06-30 2014-06-30
MPC dodatok
- Rodičovské združenie pri ZUŠ, Železničná 6, 987 01 Poltár Dodatok k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku hnuteľný majetok RZ 1131.31 30.12.2014 30.12.2014 doba neurčitá
hnuteľný majetok RZ