Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota Dát. uzavretia Dát. zverejnenia Poznámka
P-3783155100 Union zdravotná poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, 821 08 Bratislava Zmluva elektronické služby Používanie elektronických služieb internetového portálu Union ZP 0.00 16.1.2013 16.1.2013 Doba neurčitá
Union ZP
- Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb Zmena programu Happy S 16.99 13.3.2013 13.3.2013 Doba určitá 24 mesiacov
Slovak Telekom
- Obec Ožďany, Ožďany 160, 980 11 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytovýchpriestorov 0.00 30.5.2013 30.5.2013 Doba neurčitá
Obec Ožďany
1/2013 Základná škola s materskou školou, Štúrova 70, 985 05 Kokava nad Rimavicou Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov 0.00 5.6.2013 5.6.2013 doba neurčitá
ZŠ s MŠ Kokava
1/2013 Obec Kalinovo, SNP 14, 985 01 Kalinovo Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov 1.00 18.6.2013 18.6.2013 doba neurčitá
Obec Kalinovo
- Základná škola s materskou školou, Cinobaňa 60, 985 22 Zmluva o výpožičke nebytových priestorov Výpožička nebytových priestorov 0.00 19.6.2013 19.6.2013 doba neurčitá
ZŠ s MŠ Cinobaňa
1/13 Základná škola, Hlavná ulica 86/29, 985 26 Málinec Zmluva o nájme nebytových priestorov Nájom nebytových priestorov 1.00 21.6.2013 21.6.2013 doba neurčitá
ZŠ Málinec
- Rodičovské združenie pri ZUŠ, Železničná 6, 987 01 Poltár Dodatok k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku Výpožička hnuteľného majetku 0.00 30.12.2013 30.12.2013 doba neurčitá
RZ hnuteľný majetok