Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota Dát. uzavretia Dát. zverejnenia Poznámka
U902/2012 Made spol. s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica kúpna zmluva Informačný systém pre obce a mestá Urbis 598.00 25.1.2012 25.1.2012 doba neurčitá
Made zmluva
- Orange Slovensko, a.s.,Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmuve o pripojení č. A0969319 Aktivácia účastníckeho programu 29,99 17.5.2012 17.5.2012 doba určitá 24 mesiacov
Orange
U1156/2013 Made spol. s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica Licenčná zmluva Poskytnutie licencie - používateľských práv nadobúdateľovi k aplikačnému program. vybaveniu IS pre obce a mesta Urbis 42.75 23.11.2012 23.11.2012 doba neurčitá
Made licenčná