Číslo Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet zmluvy Hodnota Dát. uzavretia Dát. zverejnenia Poznámka
- Slovak Telekom, a.s., Bratislava Dodatok k zmluve o pripojení Mobilný program 19.74 10.6.2011 10.6.2011 doba určitá 24 mesiacov
Slovak Telekom
- Sonata piano, s.r.o., predaj klavírov, pianín, Rúbanisko 3/32, 984 03 Lučenec predaj hudobného nástroja Hudobný nástroj 1490.00 30.6.2011 30.6.2011 -
Sonata piano
KZFA/20110901/14 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva Komisionálna zmluva - stravné lístky - 28.10.2011 28.10.2011 doba neurčitá
Komisionálna zmluva
- Rodičovské združenie pri ZUŠ, Železničná 6, 987 01 Poltár Dodatok č. 3 k zmluve o výpožičke hnuteľného majetku Hnuteľný majetok RZ 1802.64 30.12.2011 30.12.2011 -
Hnuteľný majetok RZ