Číslo Popis Hodnota Dátum Dodávateľ Objednal Zmluva č.
1/2013 Stravné lístky 1/2013 849 28.2.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011
2/2013 Stravné lístky 2/2013 753 26.3.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011
3/2013 Slávnostné menu pri príležitosti „Dňa učiteľov“ 32.50 26.3.2013 Základná škola Slobody 2 987 01 Poltár IČO: 37831534 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy
4/2013 Predĺženie registrácie domény a služba Optimum zuspt.eu 61,29 30.4.2013 Webhouse,s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy
5/2013 Stravné lístky 3-4/2013 1632.- 6.5.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011
6/2013 Predplatné Poradca 2014 58.50 7.5.2013 Poradca,s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO: 36371271 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy
7/2013 Tabule – označenie elokovaných pracovísk 102 15.5.2013 Štúdio s.r.o. Z. Nejedlého 1 984 01 Lučenec Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy
8/2013 Stravné lístky 5/2013 930 7.6.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011
9/2013 Kancelársky materiál – Toner CE505x/7000str. 32 11.6.2013 Ing. Dušan Nociar Promar, ul. Školská 745/10, 987 01 Poltár IČO: 10868089 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
10/2013 Stravné lístky 6/2013 915 3.7.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011
11/2013 Tlačivá ŠEVT Viď fa 10.7.2013 ŠEVT, a.s., Cementárska cesta 16, 974 72 Banská Bystrica IČO: 31331131 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
12/2013 3 zostavy stojanov a baletných tyčí Viď fa 12.7.2013 Klub pohybu, občianske združenie Haličská cesta 46 984 03 Lučenec IČO: 45022534 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
13/2013 Oprava a kontroly elektrických zásuviek a svietidiel Viď fa 27.8.2013 Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár IČO: 37958348 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
14/2013 Stravné lístky 7-8/2013 285 4.9.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011
15/2013 Školenie BOZP a PO Viď fa 9.9.2013 Ladislav Matheides Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota IČO: 41305701 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
16/2013 Toner do tlačiarne samsung 30.30 11.9.2013 Camea computer systems a.s. , Bottova 3, 080 01 Prešov IČO: 36468924 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
17/2013 Predplatné aktualizácií – Úplné znenie zákonov 2014 59.20 13.9.2013 Poradca .s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina IČO: 36371271 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
18/2013 Stravné lístky 9/2013 999 4.10.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011
19/2013 Žiacke knižky pre ZUŠ Viď fa 9.10.2013 ŠEVT, a.s., Cementárska cesta 16, 974 72 Banská Bystrica IČO: 31331131 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
20/2013 Manažment školy v praxi – predplatné 2014 64.20 9.10.2013 Iura Edition, spol.s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 IČO: 31348262 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
21/2013 Nástenka korková s textilným povrchom – šedá 200x100 cm 125 21.10.2013 Maquita s.r.o. Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno IČO: 36316881 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
22/2013 Odborný mesačník PaM – Práce a Mzdy 2014 58 21.10.2013 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO: 99455355 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
23/2013 Predplatné aktualizácie ESET NOD32 Antivirus EDU 4 PC 27.70 28.10.2013 Miroslav Tirala Data Servis MT Sklárska 505/19 98701 Poltár IČO: 34797921 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
24/2013 Účtovné súvzťažnosti 2013 17.50 29.10.2013 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina IČO: 31592503 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
25/2013 Stravné lístky 10/2013 981 4.11.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674
26/2013 Konfigurácia notebooku - 4.11.2013 Miroslav Tirala Data Servis MT Sklárska 505/19 98701 Poltár IČO: 34797921 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy
27/2013 Dvojdielne poštové poukazy typu U - 5.11.2013 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica IČO: 31331131 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy
28/2013 Všeobecný kancelársky materiál a učebné pomôcky pre výtvarný odbor Viď fa 18.11.2013 Slovpap Lučenec s.r.o. Zvolenská cesta 10 984 01 Lučenec 1 IČO: 43941257 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
29/2013 Výroba pečiatky 15.40 18.11.2013 Marcel Kalmár – MAJSTER, Martina Rázusa 35, 984 01 Lučenec IČO: 34684441 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
30/2013 Základy práva - príručka 9.29 25.11.2013 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A 010 01 Žilina IČO: 31592503 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
31/2013 Konfigurácia počítača 36 27.11.2013 Miroslav Tirala Data Servis MT Sklárska 505/19 98701 Poltár IČO: 34797921 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy
32/2013 Grafický lis 259 28.11.2013 Janka Onofrejová Vansovej 13 080 01 Prešov IČO: 37711938 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy
33/2013 Priečna flauta Trevor James 470 6.12.2013 Ing. Ivo Frank,s.r.o. Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36643238 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy
34/2013 Stravné lístky 11/2013 933 6.12.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, Riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o.,Tomášikov a 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011
35/2013 Switcher USB 28 17.12.2013 Datex RS, s.r.o. L. Svobodu 1741/23 979 01 Rimavská Sobota IČO: 47190396 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
36/2013 Rádioprijímač Sencor SPT330 130 18.12.2013 Miroslav Tóth – Elektro – M.T. Rázusova 85/7 984 01 Lučenec IČO: 32618026 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
37/2013 Nástenky textilné 200x100 (4ks), 200x120 (1ks) 644.70 18.12.2013 Maquita s.r.o. Soľná 738/36 97213 Nitrianske Pravno IČO: 36316881 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
38/2013 Tonery do laserových tlačiarní 103.40 18.12.2013 HM print s.r.o. Beňadická 13 85106 Bratislava IČO: 46306013 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
39/2013 Oprava akordeónu komplexná Viď fa 18.12.2013 Akordeón Servis Miroslav Bielik,s.r.o. Mládežnícka 586/13 010 04 Žilina IČO: 33744831 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
40/2013 Detské hudobné nástroje 256.50 18.12.2013 NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11 040 13 Košice IČO: 36174319 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
41/2013 Tonery do atramentových tlačiarní 80.80 19.12.2013 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov IČO: 45917272 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
42/2013 Čistiace prostriedky a potreby Viď fa 19.12.2013 Gabriel Sanisló Video Star Školská 6 987 01 Poltár IČO: 11932651 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
43/2013 Stravné lístky 12/2013 687 19.12.2013 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011
44/2013 Kontrola PHP a tlakových hadíc Viď fa 19.12.2013 Milan Falťan Junior Modré zeme č. 6 984 01 Lučenec IČO: 34683321 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
45/2013 Tonery do kopírovacieho stroja 32 19.12.2013 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov IČO: 45917272 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
46/2013 Notoviny 356.74 20.12.2013 Hudobniny Amadeo, .s.r.o., Komenského 6 040 01 Košice IČO: 46114343 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
47/2013 Obedy na pracovnú poradu 67.50 20.12.2013 Orange group, s.r.o. Petofiho 8 98401 Lučenec IČO: 45335630 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
48/2013 Zdravotný a obväzový materiál a lieky pre školské lekárničky Viď fa 23.12.2013 Lekáreň Hviezda, s.r.o., Ľ. Štúra 7 984 01 Lučenec IČO: 36694304 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
49/2013 Western digital Elements 2 TB 91.50 23.12.2013 QCOMP, s.r.o. Myslavská 134 040 16 Košice IČO: 36569127 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
50/2013 Konfigurácia pc Viď fa 23.12.2013 Miroslav Tirala Data Servis MT Sklárska 505/19 98701 Poltár IČO: 34797921 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy
51/2013 Keyboardový stojan, keyboardový adaptér, notový stojan 2 ks, gitarové struny Saravez 3 sady a gitarové struny Lenzner 3 sady 161 27.12.2013 Ing. Ivo Frank,s.r.o. Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36643238 Mgr. Ľuboslava Slebodníková, riaditeľka školy