Číslo faktúry Popis Dátum doručenia Suma Dodávateľ Zmluva Objednávka
1/2017 Nájomné 1/2017 10.1.2017 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
2/2017 Systémová podpora Urbis 1-3/2017 10.1.2017 42.75 Made, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
3/2017 Telefónne hovory 11.1.2017 13.99 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
4/2017 BOZP a PO 1-3/2017 15.1.2017 54.00 Ladislav Matheides, Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701 Ladislav Matheides, Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701, Zmluva o poskytnutí služieb zo 7. 12. 2016 -
5/2017 Telefónne hovory 18.1.2017 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
6/2017 Telefónne hovory a internet 1/2017 24.1.2017 42.47 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
7/2017 Nájomné 2/2017 3.2.2017 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 - -
8/2017 Stravné lístky 1/2017 10.2.2017 1005.50 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 1/2017 viď objednávky 2017
9/2017 Telefónne hovory 13.2.2017 12.59 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
10/2017 Poistenie majetku na rok 2017 14.2.2017 51.31 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
11/2017 Telefónne hovory a internet 2/2017 14.2.2017 43.65 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
12/2017 Telefónne hovory 20.2.2017 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
13/2017 Nájomné 3/2017 6.3.2017 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
14/2017 Stravné lístky 2/2017 9.3.2017 991.98 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 2/2017 viď objednávky 2017
15/2017 Telefónne hovory 13.3.2017 12.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
16/2017 Telefónne hovory a internet 3/2017 15.3.2017 41.97 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
17/2017 Telefónne hovory 22.3.2017 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
18/2017 Nájomné 4/2017 4.4.2017 736.78 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
19/2017 Obedy na pracovnú poradu 5.4.2017 75.00 MF catering s.r.o., Rúbanisko II. 442/71, 984 03 Lučenec, IČO: 47982284 - 3/2017 viď objednávky 2017
20/2017 BOZP a PO 4-6/2017 7.4.2017 54.00 Ladislav Matheides, Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701 Ladislav Matheides, Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701, Zmluva o poskytnutí služieb zo 7. 12. 2016 -
21/2017 Systémová podpora Urbis 4-6/2017 7.4.2017 42.75 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
22/2017 Stravné lístky 3/2017 10.4.2017 1073.10 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 4/2017 viď objednávky 2017
23/2017 Telefónne hovory a internet 4/2017 12.4.2017 42.65 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
24/2017 Telefónne hovory 12.4.2017 13.09 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
25/2017 Telefónne hovory 20.4.2017 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
26/2017 Nájomné 5/2017 3.5.2017 736.78 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
27/2017 Stravné lístky 4/2017 11.5.2017 829.74 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 6/2017 viď objednávky 2017
28/2017 Oprava,ladenie 2 ks pianín a ladenie 2 ks pianín 11.5.2017 550.00 Ondrej Gáll, m., Cintorínska 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50032755 - 5/2017 viď objednávky 2017
29/2017 Telefónne hovory 11.5.2017 16.37 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
30/2017 Predĺženie registrácie domény zuspt.eu (1.6.2017-31.5.2018) 12.5.2017 8.39 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 Zmluva o poskytnutí služby zo dňa 12.5.2017 8/2017 viď objednávky 2017
31/2017 Hosting Optimum zuspt.eu (28.5.2017 - 27.5.2018) 12.5.2017 51.70 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 - 9/2017
32/2017 Predplatné periodika Poradca 2018 15.5.2017 58.80 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 7/2017 viď objednávky 2017
33/2017 Inštalácia operačného systému a konfigurácia počítača 19.5.2017 36.00 Miroslav Tirala Data servis MT, SKlárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 10/2017 viď objednávky 2017
34/2017 Telefónne hovory 19.5.2017 0.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
35/2017 Telefónne hovory a internet 5/2017 24.5.2017 42.10 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
36/2017 Poistenie majetku 30.5.2016 33.34 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
37/2017 Nájomné 6/2017 2.6.2017 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
38/2017 Stravné lístky 5/2017 38/2017 1177.88 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 11/2017 viď objednávky 2017
39/2017 Telefónne hovory 13.6.2017 17.99 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
40/2017 Telefónne hovory a internet 6/2017 13.6.2017 42.75 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
41/2017 Vitrína sklenená so zámkom, vitrína presklená 16.6.2017 334.00 Daffer spol. s.r.o., Včelárska 1, 971 01 Prievidza, IČO: 36320439 - 13/2017 viď objednávky 2017
42/2017 Klasická 2-dverová skriňa 2 ks, lavice na chodbu 2 ks, vešiak stenový 2 ks, flipchart 16.6.2017 567.00 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36553859 - 16/2017 viď objednávky 2017
43/2017 Grafický lis 16.6.2017 279.00 Kreatívny raj, s.r.o., Vansovej 6533/13, 080 01 Prešov, IČO 47456094 - 17/2017 viď objednávky 2017
44/2017 Telefónne hovory 16.6.2017 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
45/2017 Tablet Wacom Intuos 4 ks 16.6.2017 399.60 Elektrosped, a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038 - 18/2017 viď objednávky 2017
46/2017 Metronom Joyo 2 ks 19.6.2017 84.00 Ondrej Gáll, m., Cintorínska 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50032755 - 14/2017 viď objednávky 2017
47/2017 Tonery do laserovej tlačiarne 19.6.2017 89.80 Jaroslav Adamec - Phobosstudio, SNP 1155/21, 972 01 Bojnice, IČO: 41596404 - 12/2017 viď objednávky 2017
48/2017 Kopírovací stroj Sharp AR6020N+ARP11 20.6.2017 990.00 Miroslav Tirala Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 15/2017 viď objednávky 2017
49/2017 Altová a tenorová flauta, otočné stoličky 3ks, ladička s metronómom 21.6.2017 671.74 Hudobní dům, s.r.o., Hudobný-dom.sk, José Martího 1B, 162 00 Praha 6, IČO: 27863883 - 19/2017 viď objednávky 2017
50/2017 Notebooky HP 250 G5 a tašky na notebook po 2 ks 22.6.2017 1187.00 Miroslav Tirala Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 20/2017 viď objednávky 2017
51/2017 Marimba Vancore PSM 504 4,30 26.6.2017 2500.00 Ondrej Gáll, m., Cintorínska 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50032755 - 22.6.2017
52/2017 BOZP a PO 4-6/2017 6.7.2017 54.00 Ladislav Matheides, Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701 Ladislav Matheides, Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701, Zmluva o poskytnutí služieb zo 7. 12. 2016 -
53/2017 Systémová podpora Urbis 7-9/2017 7.7.2017 42.75 Made, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
54/2017 Nájomné 7/2017 7.7.2017 736.78 Spojená škola, Železničná 5 987 01 Poltár, IČO: 4211954462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
55/2017 Metronóm Joyo 7.7.2017 42.00 Ondrej Gáll, m., Cintorínska 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50032755 - 22/2017 viď objednávky 2017
56/2017 Stravné lístky 6/2017 7.7.2017 1137.32 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 25/2017 viď objednávky 2017
57/2017 Telefónne hovory a internet 7/2017 13.7.2017 45.25 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
58/2017 Školské tlačivá 14.7.2017 348.19 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 - 26/2017 viď objednávky 2017
59/2017 Telefónne hovory 14.7.2017 1.25 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
60/2017 Telefónne hovory 18.7.2017 31.48 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
61/2017 Nájomné 8/2017 2.8.2017 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
62/2017 Zrkadlová stena 2 ks a lišty s montážou 14.8.2017 537.60 Sklenárstvo Štefanides-Frajdt, M. Rázusa 13, 984 01 Lučenec, IČO: 14179776 - 23/2017 viď objednávky 2017
63/2017 Telefónne hovory 14.8.2017 19.01 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
64/2017 Telefónne hovory a internet 8/2017 14.8.2017 45.06 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
65/2017 Baletné tyče 2 zostavy 16.8.2017 316.00 Klub pohybu, občianske združenie, Haličská cesta 46, 984 03 Lučenec, IČO: 45022534 - 24/2017 viď objednávky 2017
66/2017 Telefónne hovory 16.8.2017 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
67/2017 Stravné lístky 7-8/2017 7.9.2017 349.78 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 29/2017 viď objednávky 2017
68/2017 Nájomné 9/2017 7.9.2017 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
69/2017 Telefónne hovory 11.9.2017 17.69 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
70/2017 Telefónne hovory 18.9.2017 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
71/2017 Telefónne hovory a internet 9/2017 20.9.2017 42.15 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
72/2017 Ladenie klavírov 21.9.2017 100.00 PhDr. Andrea Gállová, PhD., Rimavské Janovce 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50836579 - 30/2017 viď objednávky 2017
73/2017 Predplatné aktualizácii zákonov 2018 25.9.2017 59.20 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 31/2017 viď objednávky 2017
74/2017 Systémová podpora Urbis 9-12/2017 2.10.2017 42.75 Made, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
75/2017 Notebook Lenovo IdeaPad 310 a taška na notebook 3.10.2017 647.50 Dagmar Tiralová - Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 44149000 - 33/2017 viď objednávky 2017
76/2017 Kancelárske potreby a učebné pomôcky pre VO 3.10.2017 1023.07 Slovpap Lučenec, s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257 - 32/2017 viď objednávky
77/2017 Nájomné 10/2017 3.10.2017 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
78/2017 odborná publikácia Finančná kontrola v školách a ŠZ 3.10.2017 9.50 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 - 27/2017 viď objednávky 2017
79/2017 BOZP a PO 10-12/2017 9.10.2017 54.00 Ladislav Matheides, česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701 Zmluva o poskytovaní služieb zo dňa 7. 12. 2016, Ladislav Matheides, česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701 -
80/2017 Telefónne poplatky a internet 9/2017 9.10.2017 43.56 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
81/2017 Stravné lístky 9/2017 9.10.2017 1127.18 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 34/2017 viď objednávky 2017
82/2017 Telefónne poplatky 11.10.2017 17.99 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
83/2017 Šatňové lavičky 11.10.2017 295.20 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 - 36/2017 viď objednávky 2017
84/2017 Prehrávač JVC 13.10.2017 229.49 Antalon, s.r.o., Račianska 66, 831 04 Bratislava, IČO: 44413467 - 37/2017 viď objednávky 2017
85/2017 Dvojdielne poštové poukážky typu U predtlačené 17.10.2017 45.44 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 - 35/2017 viď objednávky 2017
86/2017 Telefónne hovory 17.10.2017 31.96 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
87/2017 Tonery do laserových a atramentových tlačiarní 19.10.2017 191.77 Printmania, s.r.o, Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 46046453 - 39/2017 viď objednávky 2017
88/2017 Licencia za používanie programu i-ZUŠ 19.10.2017 260.00 Senzio, s.r.o, Veľké Uherce 137, 958 41 Veľké Uherce Sublicenčná zmluva na používanie programu iZUŠ zo dňa 1.9.2016 -
89/2017 Tonery do laserových tlačiarní 23.10.2017 83.28 Printmania, s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 46046453 - 40/2017 viď objednávky 2017
90/2017 Koberec 24.10.2017 77.88 Diego, Tatranské štúdio, s.r.o., Továrenská 604, 84 01 Lučenec, IČO: 45991243 - 38/2017 viď objednávky 2017
91/2017 Mesačník PaM predplatné 2018 27.10.2017 59.00 Poradca, s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, iČO: 36371271 - 44/2017 viď objednávky 2017
92/2017 Publikácia Pracovnoprávne vzťahy v školstve 27.10.2017 21.40 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 - 41/2017 viď objednávky 2017
93/2017 Okrúhla pečiatka Printer 2.11.2017 24.50 Peter Kalmár, Majster, ul mieru 1939/34, 984 01 Lučenec, IČO: 11933569 - 46/2017 viď objednávky 2017
94/2017 Predĺženie ESET NOD32 na 4+ 3 PC a rozšírenie na 1 PC na 1 rok 3.11.2017 61.90 Miroslav Tirala Data servis MT, Sklárska 505/1í, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 48/2017 viď objednávky 2017
95/2017 Oprava akordeónu a remene na akordeóny 72 a 60 basový 3.11.2017 127.00 PhDr. Andrea Gállová, PhD., Rimavské Janovce 198, 980 01 Rimavské Janovce - 43/2017 viď objednávky 2017
96/2017 Predplatné Manžment školy v praxi 2018 6.11.2017 72.00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31748262 - 42/2017 viď objednávky 2017
97/2017 Nájomné 11/2017 7.11.2017 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
98/2017 Internetové pripojenie do tried na 3. poschodí a ku kopírovaciemu stroju 9.11.2017 512.00 MPR Systém, s.r.o., Sklárska 24/506, 987 01 Poltár - 45/2017 viď objednávky 2017
99/2017 Stravné lístky 10/2017 9.11.2017 1164.36 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 51/2017 viď objednávky 2017
100/2017 Šitie krojov pre ľudovú hudbu 22.11.2017 540.00 Jaroslav Parobek, Pondelok 104, 980 13 Hrnčiarska Ves, IČO: 43256180 - 50/2017 viď objednávky 2017
101/2017 Telefónne hovory 10.11.2017 15.89 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb z 26. 10. 2017 -
102/2017 Revízia elektrických a elektronických zariadení 15.11.2017 150.00 Ján Svitek, Mládeže 777, 981 01 Hnúšťa, IČO: 10901507 - 47/2017 viď objednávky 2017
103/2017 Telefónne hovory a internet 15.11.2017 43.31 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
104/2017 Telefónne hovory 20.11.2017 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
105/2017 Písací stôl Verona a otočná stolička Vanessa 21.11.2017 119.85 Mőbelix SK., s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414 Mőbelix SK., s.r.o., Rožňavská 32, 821 04 Bratislava, IČO: 35903414 zo dňa 8.11.2017 49/2017 viď objednávky 2017
106/2017 Spisové skrine, vysávač, textilné nástenky a rohožky 24.11.2017 1420.80 B2B Partner, s.r.o., Šulekova 2, 811 06 Bratislava, IČO: 44413467 - 53/2017 viď objednávky 2017
107/2017 Laserová tlačiareň a rámy s klipmi a plexisklom 5.12.2017 448.18 Eurotoner, s.r.o, Rastislavova 12, 949 01 Nitra, IČO: 43892655 - 52/2017 viď objednávky 2017
108/2017 Kontrola PHP a tlakových hadíc, oprava PHP 1.12.2017 60.16 Milan Falťan Junior, Modré zeme 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 . 55/2017 viď objednávky 2017
109/2017 Stravné lístky 12/2017 7.12.2017 1137.32 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 56/2017 viď objednávky 2017
110/2017 Stage piano Korg sp 280 set 8.12.2017 890.00 PhDr. Andrea Gállová, PhD., Rimavské Janovce 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50836579 - 57/2017 viď objednávky 2017
111/2017 Nájomné 12/2017 8.12.2017 1037.55 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
112/2017 Telefónne hovory 11.12.2017 14.40 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava IČO: 35763469, Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb z 26. 10. 2017 -
113/2017 Seminár "Ukončovanie pracovného pomeru, diskriminácia a šikanovanie 12.12.2017 70.00 JUDr. Danica Bedlovičová spol. s.r.o., Kráľovohoľská 11, 974 11 Banská Bystrica, IČO: 50341286 - 54/2017 viď objednávky 2017
114/2017 Telefónne hovory a internet 15.12.2017 42.66 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
115/2017 Telefónne hovory 18.12.2017 31.36 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
116/2017 Tlačivá ševt - bianco list 18.12.2017 93.60 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 - 26/2017 viď objednávky 2017
117/2017 Výkonu dohľadu na pracovnými podmienkami - PZS 19.12.2017 25.00 MUDR. Miroslav Garaj, Slobody 90, 987 01 Poltár, IČO: 37816926 Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb z 1.12.2015 -
118/2017 Čistiace prostriedky a potreby 20.12.2017 299.15 Retro LC, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 0045512205 - 20.12.2017
119/2017 Toner do kopírovaciho stroja 20.12.2017 69.00 Dagmar Tiralová - Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 44149000 - 60/2017 viď objednávky 2017
120/2017 Obedy na pracovnú poradu 27.12.2017 150.96 Artina, s.r.o., Fučíkova 628/20, 987 01 Poltár, IČO: 44872461 - 58/2017 viď objednávky 2017
121/2017 Stravné lístky 12/2017 27.12.2017 904.10 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 61/2017 viď objednávky 2017
122/2017 Kancelárske potreby 27.12.2017 256.20 SLOVPAP LUČENEC, s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257 - 62/2017 viď objednávky 2017