Číslo faktúry Popis Dátum doručenia Suma Dodávateľ Zmluva Objednávka
1/2016 Systémová podpora Urbis 1-3/2016 12.1.2016 42.75 Made, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
2/2016 Nájomné 1/2016 12.1.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
3/2016 Telefónne poplatky 12.1.2016 13.39 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015
4/2016 Telefónne poplatky 20.1.2016 30.- Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 2.5.2014
5/2016 Toner do tlačiarne 26.1.2016 60.90 Miroluk, s.r.o., Klatovská třída 403/16, Plzeň- Vnitřní Město, 30100, IČO: 29123305 - 2/2016 viď objednávky 2016
6/2016 Telefónne poplatky a internet 1/2016 1.2.2016 42.84 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
7/2016 Nájomné 2/2016 2.2.2016 737.78 Spojená škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
8/2016 Stravné lístky 1/2016 5.2.2016 792.75 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 3/2016 viď objednávky 2016
9/2016 Telefónne poplatky 11.2.2016 12.10 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
10/2016 Telefónne hovoroy 19.2.2016 30.30 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 2.5.2014 -
11/2016 Telefónne poplatky 2/2016 a internet 22.2.2016 42.96 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
12/2016 Poistenie majetku rok 2016 22.2.2016 48.08 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
13/2016 CD výukové ZUŠ interakčná tabuľa 7.3.2016 139.0 Ján Rusnačík - RYTMUS, Košická 2005/10, 060 01 Kežmarok, IČO: 43304559 - 5/2016 viď objednávky 2016
14/2016 Stravné lístky 2/2016 7.3.2016 1006.95 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 6/2016 viď objednávky 2016
15/2016 Nájomné 3/2016 7.3.2016 736,78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
16/2016 Telefónne poplatky 14.3.2016 12.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
17/2016 Telefónne poplatky 3/2016 a internet 15.3.2016 43.43 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
18/2016 Telefónne poplatky 21.3.2016 30.23 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 2.5.2014 -
19/2016 Ladenie pianín a prikrývky na keyboard 24.3.2016 176.00 Ondrej Gáll, m., Cintorínska 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50032755 - 7/2016 viď objednávky 2016
20/2016 Obedy na pracovnú poradu 5.4.2016 64.26 Základná škola - ŠJ, Slobody 2, 987 01 Poltár, IČO: 37831534 - 8/2016 viď objednávky 2016
21/2016 Systémová podpora Urbis 4-6/2016 6.4.2016 42.75 Made, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
22/2016 Stravné lístky 3/2016 6.4.2016 817.95 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 9/2016 viď objednávky 2016
23/2016 Nájomné 4/2016 11.4.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
24/2016 Telefónne poplatky 12.4.2016 12.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015
25/2016 Telefónne poplatky 20.4.2016 30.- Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 2.5.2014
26/2016 zuspt.eu - predĺženie registrácie domény (1.6.2016-31.5.2017) 2.5.2016 7.19 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 - 10/2016 viď objednávky 2016
27/2016 Nájomné 5/2016 5.5.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
28/2016 Telefónne poplatky 4/2016 a internet 5.5.2016 42.03 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
29/2016 Predplatné Poradca 2017 5.5.2016 58.80 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 11/2016 viď objednávky 2016
30/2016 Stravné lístky 4/2016 11.5.2016 1035.30 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 -
31/2016 Telefónne poplatky 12.5.2016 12.59 Slovak Telekom,a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
32/2016 Hosting Optimum zuspt.eu (28.5.2016 - 27.5.2017) 23.5.2016 51.70 WebHouse, s.r.o., Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 - 13/2016 viď objednávky 2016
33/2016 Telefónne poplatky 23.5.2016 35.90 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
34/2016 Telefónne poplatky 5/2016 a internet 24.5.2016 41.97 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
35/2016 Poistenie majetku MPC 24.5.2016 33.34 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Štúrova 7, 042 70 Košice, IČO: 00151700
36/2016 Nájomné 6/2016 2.6.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
37/2016 Toner HP 83A do laserovej tlačiarne 3.6.2016 71.00 E LINKX,a.s.-HPobchod.sk, Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory, IČO: 25847180 - 14/2016 viď objednávky 2016
38/2016 Stravné lístky 5/2016 10.6.2016 1155.00 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 15/2016 viď objednávky 2016
39/2016 Telefónne poplatky 16.6.2016 12.89 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
40/2016 Telefónne poplatky 22.6.2016 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
41/2016 Telefónne poplatky a internet 6/2016 30.6.2016 41.85 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
42/2016 Stravné lístky 6/2016 6.7.2016 1164.45 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 17/2016 viď objednávky 2016
43/2016 Systémová podpora Urbis 4-6/2016 6.7.2016 42.75 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
44/2016 Keyboard Yamaha PSR 950-set a 3 klavírne taburetky 7.7.2016 1784.00 Ondrej Gáll, m., Cintorínska 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50032755 - 16/2016
45/2016 Nájomné 7/2016 14.7.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
46/2016 Školské tlačivá 14.7.2016 348.00 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 - 18/2016 viď objednávky 2016
47/2016 Telefónne poplakty 14.7.2016 13.00 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
48/2016 Telefónne hovory a internet 7/2016 29.7.2016 42.03 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
49/2016 Telefónne hovory 29.7.2016 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
50/2016 klasická 2-dverová skriňa a klasická skriňa do internátu 17.8.2016 303.60 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36553859 - 19/2016 viď objednávky 2016
51/2016 Telefónne hovory 17.8.2016 12.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
52/2016 Telefónne hovory 19.8.2016 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
53/2016 Tabuľa s potlačou notová osnova a vysoká 4-dverová skriňa 22.8.2016 390.70 Insgraf, s.r.o., Nešporova 1012/23, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 - 20/2016 viď objednávky 2016
54/2016 seminár - zobcová flauta 2.9.2016 40.00 Súkromná základná umelecká škola, Ďurkova 18, 949 39 Nitra, IČO: 37968815 - 22/2016 viď objednávky 2016
55/2016 Nájomné 8/2016 6.9.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
56/2016 Nájomné 9/2016 6.9.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
57/2016 Stravné lístky 7-8/2016 7.9.2016 332.85 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 23/2016 viď objednávky 2016
58/2016 Fotoaparát s príslušenstvom 7.9.2016 282,10 Elektrosped,a.s., Pestovateľská 13, 821 04 Bratislava, IČO: 35765038 - 21/2016 viď objednávky 2016
59/2016 Telefónne poplatky 17.8.2016 12.40 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
60/2016 Telefón a internet 8/2016 13.9.2016 42.12 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
61/2016 Telefónne hovory 23.9.2016 31.56 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
62/2016 Ladenie koncertného krídla Yamaha 26.9.2016 100.00 Peter Kizák, Grand Piano Service, Hviezdoslavova 818/2, 924 01 Galanta, IČO: 0011883090 - 25/2016 viď objednávky 2016
63/2016 Telefónne hovory a internet 9/2016 28.9.2016 42.47 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
64/2016 Predplatné aktualizácií zákonov 2017 28.9.2016 90.80 Poradca, s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 26/2016 viď objednávky 2016
65/2016 PaM - Práce a mzdy 2017 29.9.2016 58.00 Poradca, s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina - 27/2016 viď objednávky 2016
66/2016 Nájomné 10/2016 3.10.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
20163525 Systémová podpora Urbis 10-12/2016 5.10.2016 42.75 Made, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
68/2016 Stravné lístky 6.10.2016 1019.55 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 30/2016 viď objednávky 2016
69/2016 Poštové poukážky predtlačené 11.10.2016 45.44 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 - 28/2016 viď objednávky 2016
70/2016 Kancelárske potreby a učebné pomôcky pre VO 11.10.2016 383.19 SLOVPAP LUČENEC - kancelárske potreby Zvolenská cesta 10 984 01 Lučenec, IČO: 43941257 - 24/2016 viď objednávky 2016
71/2016 Telefónne hovory 12.10.2016 12.49 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
72/2016 Inzerát - voľné pracovné miesto 13.10.2016 29.40 Regionpress,s.r.o., Študentská 2, 91701 Trnava, IČO: 36252417 - 31/2016 viď objednávky 2016
73/2016 Licencia na iZUŠ 14.10.2016 780.00 Senzio, s.r.o., Veľké Uherce 137, 95841 Veľké Uherce, IČO: 50178296 Senzio, s.r.o., Veľké Uherce 137, 95841 Veľké Uherce, IČO: 50178296 Sublicenčná zmluva z 1.9.2016 -
74/2016 Telefónne hovory a internet 10/2016 17.10.2016 42.87 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
75/2016 Telefónne hovory 21.10.2016 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
76/2016 Oprava kopírovacieho stroja 24.10.2016 232.32 CBC Slovakia, s.r.o., Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293 - 29/2016 viď objednávky 2016
77/2016 Tonery do laserovej tlačiarne 28.10.2016 33.30 iDcomp,s.r.o., Horeblatie 379/8, 911 01 Trenčín, IČO: 43465648 - 34/2016 viď objednávky 2016
78/2016 Nájomné 11/2016 3.11.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
79/2016 Manažment školy v praxi 3.11.2016 111.76 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 - 40/2016 viď objednávky 2016
80/2016 Mixážny pult Dynacord Power Mate 1600-3 s prísluš. 4.11.2016 2700.00 Peter Kalmár - Majster, Mieru 1939/34, 984 01 Lučenec, IČO: 11933569 - 38/2016 viď objednávky 2016
81/2016 Elektroakustická gitara Ganubius a akustická Gitara Marus 7.11.2016 760.50 Dowina,s.r.o., Medená 16, 811 02 Bratislava 1, IČO: 36735540 - 33/2016 viď objednávky 2016
82/2016 Stravné lístky 10/2016 8.11.2016 1044.75 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 41/2016 viď objednávky 2016
83/2016 Predĺženie antivírového programu ESET NOD32 na 4PC 1 rok 10.11.2016 27.70 Miroslav Tirala Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 37/2016 viď objednávky 2016
84/2016 Nová licencia antivírový program ESED NOD32 3 PC 1 rok 10.11.2016 32.40 Miroslav Tirala Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 42/2016 viď objednávky 2016
85/2016 Notebooky ASUS F540 LJ 2 ks 10.11.2016 1192.00 Dagmar Tiralová - Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 44149000 - 39/2016 viď objednávky 2016
86/2016 Ladenie klavírov 8 ks 11.11.2016 400.00 Ondrej Gáll, ml., Cintorínska 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50032755 - 35/2016 viď objednávky 2016
87/2016 Telefónne poplatky 11.11.2016 12.29 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
88/2016 Inštalácia dátových rozvodov- internet 1.posch.ZUŠ 15.11.2016 390.00 MPR Systém s.r.o., Sklárska 24/506, 987 01 Poltár, IČO: 46533818 - 32/2016 viď objednávky 2016
89/2016 Predplatné aktualizácii zákonov 2017 15.11.2016 59.20 Poradca,s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 43/2016 viď objednávky 2016
90/2016 Telefónne hovory 21.11.2016 31.00 .Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
91/2016 Telefónne hovory a internet 11/16 25.11.2016 42.67 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
92/2016 Odborný seminár Zákonník práce v školstve 25.11.2016 60.00 Vzdelávacia agentúra, JUDr. Danica Belovičová a spol., s.r.o., Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 50341286 - 36/2016 viď objednávky 2016
93/2016 Počítač Intel Core i5-6500 a monitor AOC LDC a MS OEM Win 10 Home 25.11.2016 701.- Dagmar Tiralová, Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár IČO: 44149000 - 44/2016 viď objednávky 2016
94/2016 Oprava počítača a výmena záložného zdroja 28.11.2016 51.90 Miroslav Tirala Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár IČO: 34797921 - 45/2016 viď objednávky 2016
95/2016 Nájomné 12/16 1.12.2016 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3. 9. 2010 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
96/2016 Dokumentácia BOZP a PO a školenie 7.12.2016 240.00 Axián, s.r.o., Česká 12, 979 01 Rimavská Sobota - 47/2016 viď objednávky 2016
97/2016 Telefónne hovory 12.12.2016 12.40 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
98/2016 Stravné lístky 11/2016 13.12.2016 975.45 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 48/2016 viď objednávky 2016
99/2016 Kontrola 2 hasiacich prístrojov a tlakových hadíc 15.12.2016 29.03 Milan Falťan Junior, Modré zeme č. 6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 - 50/2016 viď objednávky 2016
100/2016 Čistiace prostriedky 19.12.2016 275.02 Retro LC, s.r.o., Podjavorinskej 21, 984 01 Lučenec, IČO: 45512205 - 49/2016 viď objednávky 2016
101/2016 Tonery do atramentovej a laserových tlačiarní 19.12.2016 110.82 Printmania,s.r.o., Bancíkovej 1/A, 821 03 Bratislava, IČO: 46046453 - 51/2016 viď objednávky 2016
102/2016 Telefónne hovory a internet 12/2016 20.12.2016 41.97 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
103/2016 Toner do laserovej farebnej tlačiarne 20.12.2016 36.30 Camea computer systems, s.r.o., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924 - 52/2016 viď objednávky 2016
104/2016 Toner do tlačiarne 20.12.2016 25.42 Soft-Tech,s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272 - 53/2016 viď objednávky 2016
105/2016 Ekonomický toner do laserovej tlačiarne 20.12.2016 30.46 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 - 54/2016 viď objednávky 2016
106/2016 Vysvedčenia - bianco list a protokol o výsledku skúšok žiakov - ŠEVT tlačivá 20.12.2016 94.20 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 - 18/2016 viď objednávky 2016
107/2016 Telefónne hovory 21.12.2016 31.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969319 zo 4.5.2016 -
108/2016 Žiarovky, baterky, akumulátor, predlžovačky 21.12.2016 94.00 Ján Obročník, Elektro D, Rúbanisko II/75, 984 03 Lučenec, IČO: 32626169 - 55/2016 viď objednávky 2016
109/2016 Notebook Lenovo Idea Pad V 310-15 a taška na notebook 22.12.2016 594.90 Dagmar Tiralová - Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 44149000 - 56/2016 viď objednávky 2016
110/2016 Ekon toner pre HP 22.12.2016 12.12 Ledum Kamara SK, s.r.o., Zámocká 30, 811 01 Bratislava, IČO: 48158836 - 59/2016 viď objednávky 2016
111/2016 Kancelárske potreby 22.12.2016 23.57 Ing. Dušan Nociar Promar, Školská 745/10, 987 01 Poltár, IČO: 10868089 - 57/2016 viď objednávky 2016
112/2016 Náplne do atramentovej tlačiarne 22.12.2016 36.60 Hladamfarby.sk, s.r.o., Mostná 204/9, 949 01 Nitra 1, IČO: 46534831 - 58/2016 viď objednávky 2016
113/2016 Preventívne prehliadky v zmysle zmluvy PZS 23.12.2016 122.00 MUDr. Miroslav Garaj, Železničná 291, 987 01 Poltár, IČO: 37816926 Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb z 1.12.2015 46/2016 viď objednávky 2016
114/2016 Obedy na pracovnú poradu 23.12.2016 198.00 AB-Centrum,s.r.o., Anna Botková, Sklárska 3, 987 01 Poltár, IČO: 36051331 - 60/2016 viď objednávky 2016
115/2016 Stravné lístky 12/2016 27.12.2016 846.64 Le Cheque Dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislva 2, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva - stravné lístky z 28.10.2011 61/2016 viď objednávky 2016
116/2016 Gitarové a notové stojany, struny 27.12.2016 164.00 Ing. Ivo Frank, s.r.o., Partizánska cesta 88, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36643238 - 63/2016 viď objednávky 2016
117/2016 Klasická policová skriňa 27.12.2016 120.60 Alex kovový a školský nábytok, s.r.o., Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36553859 - 62/2016 vIď objednávky 2016
118/2016 Kancelárske potreby a učebné pomôcky pre VO 28.12.2016 303.28 SLOVPAP LUČENEC - kancelárske potreby Zvolenská cesta 10 984 01 Lučenec, IČO: 43941257 - 64/2016 viď objednávky 2016