Číslo faktúry Popis Dátum doručenia Suma Dodávateľ Zmluva Objednávka
01/2015 Systémová podpora Urbis 1-3/2015 07.01.2015 42.75 Made, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
02/2015 Nájomné 1/2015 2015-01-12 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 - -
03/2015 Telefónne poplatky 2015-01-13 18.18 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verej.služieb z 13.3.2013 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 -
04/2015 Telefónne poplatky 2015-01-19 30.00 Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 z 2.5.2014,Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 -
05/2015 Oprava kopírovacieho stroja 2015-01-28 62.81 CBC Slovakia, s.r.o, Domkárska 15, 821 05 Bratislava, IČO: 44773293 - 1/2015 viď objednávky 2015
06/2015 Nájomné 2/2015 2015-02-03 736.78 Spojená škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 - -
07/2015 Stravné lístky 1/2015 2015-02-05 884.10 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, I?O: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 3/2015 viď objednávky 2015
08/2015 Biela hlina 200 kg 2015-02-05 117.60 Pece spol. s.r.o., Nábrežná 678/7, 962 23 Očová, IČO: 36618233 - 2/2015 viď objednávky 2015
09/2015 Telefónne poplatky 2015-02-09 22.57 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
10/2015 Tonery do atramentovej tlačiarne 2015-02-12 41.00 Hladamfarby.sk,s.r.o., Nábrežie mládeže 9, 949 01 Nitra 1, IČO: 46534831 - 4/2015 viď objednávky 2015
11/2015 Telefónne poplatky 2/2015 2015-02-17 44.38 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
12/2015 Telefónne poplatky 1/2015 2015-02-17 42.20 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
13/2015 Poistenie majetku 2015 2015-02-17 54.91 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
14/2015 Telefónne poplatky 2015-02-25 15.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
15/2015 Nájomné 3/2015 2015-03-04 736.78 Spojená škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 - -
16/2015 Ako sa kreslia zvieratá 2015-03-09 15.82 Leštáchovo kníhkupectvo, Dušan Leštách, Nám. SNP ?. 4, 960 01 Zvolen, IČO: 22876031 - 7/2015 viď objednávky 2015
17/2015 Stravné lístky 2/2015 2015-03-09 786.45 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 6/2015 viď objednávky 2015
18/2015 Učebné pomôcky pre VO 2015-03-10 36.60 Nomiland, s.r.o, Magnezitárska 11, 040 13 Košice, IČO: 36174319 - 5/2015 viď objednávky 2015
19/2015 Telefónne poplatky 3/2015 2015-03-10 42.06 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
20/2015 Telefónne poplatky 2015-03-11 12.29 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
21/2015 Telefónne poplatky 2015-03-19 30.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
22/2015 Obedy na pracovnú poradu 2015-03-31 96.00 Orange group, s.r.o., Petofiho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 45335630 - 8/2015 viď objednávky 2015
23/2015 Systémová podpora Urbis 4-6/2015 2015-04-07 42.75 Made, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
24/2015 Zmluva o nájme 4/2015 2015-04-08 736.78 Spojená škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 - -
25/2015 Stravné lístky 3/2015 2015-04-08 1038.45 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 9/2015 viď objednávky 2015
26/2015 Telefónne poplatky 2015-04-13 12.19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
27/2015 Telefónne poplatky 4/2015 2015-04-14 42.36 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
28/2015 Telefónne poplatky 2015-04-21 30.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
29/2015 Nájomné 5/2015 2015-05-04 736.78 Spojená škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 - -
30/2015 Predĺženie registrácie domény 1.62015-31.5.2016 2015-05-04 7.19 WebHouse,s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 - 12/2015 viď objednávky 2015
31/2015 Stravné lístky 4/2015 2015-05-11 899.85 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 13/2015 viď objednávky 2015
32/2015 Telefónne poplatky 2015-05-11 12.10 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
33/2015 Predplatné Poradca 2016 2015-05-11 58.80 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 14/2015 viď objednávky 2015
34/2015 Publikácia - Verejné obstarávanie - podlimitné zákazky 2015-05-11 21.10 wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 - 10/2015 viď objednávky 2015
35/2015 Laserový toner do tlačiarne 2015-05-15 16.20 Camea computer systems, a.s., Sabinovská 67/5065, 08001 Prešov IČO: 36468924 - 15/2015 viď objednávky 2015
36/2015 Telefónne poplatky 2015-05-20 30.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
37/2015 Hosting optimum zuspt.eu 28.5.2015-27.5.2016 2015-05-21 49.10 WebHouse,s.r.o, Paulínska 20, 917 01 Trnava, IČO: 36743852 - 16/2015 viď objednávky 2015
38/2015 Telefónne poplatky 2015-05-26 41.96 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
39/2015 Poistenie hnuteľných vecí MPC 2015-05-26 33.34 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
40/2015 Nájomné 6/2015 2015-06-02 736.78 Spojená škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 - -
41/2015 Stravné lístky 5/2015 2015-06-08 959.70 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 17/2015 viď objednávky 2015
42/2015 Telefónne hovory 2015-06-12 31.51 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
43/2015 Telefónne hovory 2015-06-22 30.00 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
44/2015 Telefónne hovory 2015-06-23 43.29 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
45/2015 Obedy na pracovnú poradu 30.6.2015 2015-07-02 32.40 Suzi plus, s.r.o., Železničná 461/10, 987 01 Poltár, IČO: 44970854 - 18/2015 viď objednávky 2015
46/2015 Systémová podpora Urbis 7-9/2015 2015-07-03 42.75 Made, spol.s.r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 -
47/2015 Nájom júl 2015 2015-07-06 736.78 Spojená škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 - -
48/2015 Stravné lístky 6/2015 2015-07-07 1029.00 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 17/2015 viď objednávky 2015
49/2015 Telefónne poplatky 16.7.2015 12,29 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015
50/2015 Tlačivá ŠEVT 16.7.2015 236,76 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 - 20/2015 viď objednávky 2015
51/2015 Telefónne poplatky 31.7.2015 30.- Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 - Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014
52/2015 Telefónne poplatky 27.8.2015 30.- Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 - Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014
53/2015 Nájomné 8/2015 27.8.2015 736,78 Spojená škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 -
54/2015 Telefónne poplatky 27.8.2015 13,50 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015
55/2015 Telefónne poplatky 28.8.2015 44,98 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015
56/2015 Nájomné 9/2015 4.9.2015 736,78 Spojená škola, Železničná 6, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 -
57/2015 Predplatné PaM 2016 4.9.2015 58.- Poradca, s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 21/2015 vidˇ objednávky 2015
58/2015 Školský zákon 9.9.2015 13.- Poradca, s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 23/2015 viď objednávky 2015
59/2015 Predplatné Zákony 2016 9.9.2015 59,20 Poradca, s.r.o, Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 24/2015 viď objednávky 2015
60/2015 Stravné lístky 7-8/2015 10.9.2015 367,50 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 - Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 22/2015 viď objednávky 2015
61/2015 Telefónne hovory 16.9.2015 12,19 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015
62/2015 Predplatné Manažment školy v praxi 22.9.2015 111,74 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 - 25/2015 viď objednávky 2015
63/2015 Telefónne hovory 22.9.2015 31,20 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 - Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014
64/2015 Telefónne hovory 8/2015 30.9.2015 41,96 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
65/2015 Telefónne hovory 9/2015 30.9.2015 41,96 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
66/2015 Stravné lístky 9/2015 6.10.2015 1019,55 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 - Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 26/2015 viď objednávky 2015
67/2015 Školenie BOZP a PO, vypracovanie dokumentácie 6.10.2015 288.- Ladislav Matheides, Česká 12/85, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 41305701 - 27/2015 viď objednávky 2015
68/2015 Systémová podpora Urbis 10-12/2015 7.10.2015 42,75 Made, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 - Licenčná zmluva U 1156/2013 z 23. 12. 2012 Made, spol. s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688
69/2015 Telefónne poplatky 12.10.2015 17,10 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015
70/2015 Telefón a internet 10/2015 14.10.2015 50,20 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 -
71/2015 Telefónne poplatky 19.10.2015 30.- Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 - Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014
72/2015 34/2015 viď objednávky 2015 Combo Fishman Mini 2.11.2015 300.- ProMaker, s.r.o., SLádkovičova 1, 986 01 Fiľakovo, IČO: 45648379 -
73/2015 Kancelárska stolička s podrúčkami 2.11.2015 51,47 Office depot,s.r.o, Prievozská 4/B, 821 09 Bratislava, IČO: 36192384 - 35/2015 viď objednávky 2015
74/2015 Plastové figúrky - ceny 2.11.2015 172,40 Printoner, s.r.o, 1.mája 45, 902 01 Pezinok 1, IČO: 44391552 - 36/2015 viď objednávky 2015
75/2015 Predĺženie licencie ESET NOD21 Antivirus 4PC 3.11.2015 27,70 Miroslav Tirala, Data servis MT, Sklárksa 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 37/2015 viď objednávky 2015
76/2015 Nájomné 11/2015 3.11.2015 736,78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 -
77/2015 Mikrofón Shure Beta a stojan na mikrofón 3.11.2015 184.- Total music, s.r.o., J. Švermu 765/25, 960 01 Zvolen, IČO: 36759627 - 33/2015 viď objednávky 2015
78/2015 Nájomné 10/2015 3.11.2015 736,78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 -
79/2015 Ladenie 3 ks pianín 6.11.2015 160.- Ondrej Gáll ml., Rimavské Janovce 198, IČO: 50032755 - 29/2015 viď objednávky 2015
80/2015 Kancelárske potreby pre VO 6.11.2015 343,96 Slovpap Lučenec, s.r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257 - 30/2015 viď objednávky 2015
81/2015 Stravné lístky 10/2015 6.11.2015 1003,80 Le Cheque dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 - 38/2015 viď objednávky 2015
82/2015 Notebook Acer E5 a HP Laser Jet Pro 9.11.2015 849.- Dagmar Tiralová - Data servis, MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 44149000 - 39/2015 viď objednávky 2015
83/2015 Licenciu i-ZUŠ systém 9.11.2015 780.- Ing. Andrej Valuch - Monex, Veľké Uherce 137, IČO: 46751777 - 28/2015 viď objednávky 2015
84/2015 Telefónne poplatky 12.11.2015 12,10 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO: 35763469 - Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015
85/2015 Stôl Vigo a vysoká štvordverová skriňa 12.11.2015 285,80 Insgraf, s.r.o, Nešporova 1012/23, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 - 31/2015 viď objednávky 2015
86/2015 Telefónne poplatky 20.11.2015 30.- Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 - Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014
87/2015 Telefónne poplatky 25.11.2015 41,08 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
88/2015 Vysoká 2-dverová skriňa buk 27.11.2015 160,90 Insgraf, s.r.o, Nešporova 1012/23, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 - 32/2015 viď objednávky 2015
89/2015 Nájomné 12/2015 3.12.2015 737,78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 - -
90/2015 Stravné lístky 11/2015 7.12.2015 1.019,55 Le Cheque dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 42/2015 viď objednávky 2015
91/2015 Pianíno Lauberger 7.12.2015 2.700.- Ondrej Gáll ml., Cintorínska 198, 980 01 Rimavské Janovce, IČO: 50032755 - 40/2015 viď objednávky 2015
92/2015 Konfiguráciu notebooku a adaptér 7.12.2015 36,80 Miroslav Tirala Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 41/2015 viď objednávky 2015
93/2015 Telefónne poplatky 11.12.2015 12,29 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 28 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Dodatok k zmluve o poskyt.verejných služieb z 21.1.2015 -
94/2015 4-dverová skriňa a regál so skrinkou 14.12.2015 280,80 Insgraf, s.r.o, Nešporova 1012/23, 927 01 Šaľa, IČO: 47078839 - 45/2015 viď objednávky 2015
95/2015 Kontrola PHP a tlak. hadíc 2 ks a požiarne bezp.tab. 14.12.2015 31,55 Milan Falťan junior, Modré zeme č.6, 984 01 Lučenec, IČO: 34683321 - 44/2015 viď objednávky 2015
96/2015 Dvojdielne poštové poukážky predtlačené 1000 ks 15.12.2015 42,92 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 - 43/2015 viď objednávky 2015
97/2015 Telefón a internet 12/2015 18.12.2015 41,24 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
98/2015 Tonery do laserových tlačiarní 18.12.2015 202,90 Camea computer systems, a.s., Sabinovská 67/5065, 080 01 Prešov, IČO: 36468924 - 48/2015 viď objednávky 2015
99/2015 Náplň do kopírovacieho stroja 18.12.2015 31,70 Soft-tech, s.r.o., Krátka 1653/3, 091 01 Stropkov, IČO: 45917272 - 47/2015 viď objednávky 2015
100/2015 Stravné lístky 12/2015 21.12.2015 868,35 Le Cheque dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejéuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Komisionálna zmluva -stravné lístky z 28.10.2011 49/2015 viď objednávky 2015
101/2015 Telefónne poplatky 21.12.2015 30.- Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Orange Slovensko,a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava, IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
102/2015 Ševt tlačivá - vysvedčenia 22.12.2015 99,40 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 - 20/2015 viď objednávky 2015
103/2015 Čistiace prostriedky 28.12.2015 188,68 LG Krono, s.r.o, Zvolenská 5038, 98401 Lučenec - 46/2015 viď objednávky 2015
104/2015 Reproduktory 2 ks 28.12.2015 26.50 Miroslav Tirala Data servis MT, Sklárska 505/1í, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 51/2015 viď objednávky 2015
105/2015 Notové stojany 6 ks 29.12.2015 148.- Ing. Ivo Frank, s.r.o, Partizánska cesta 88, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36643238 - 52/2015 viď objednávky 2015