Číslo faktúry Popis Dátum doručenia Suma Dodávateľ Zmluva Objednávka
01/2014 Systémová podpora Urbis 1-3/2014 2014-01-07 42.75 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 Licenčná zmluva U1156/2013 z 23.11.2012 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 -
02/2014 Nájomné za 1/2014 2014-01-07 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
03/2014 Telefónne poplatky 2014-01-13 25.03 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
04/2014 Telefónne poplatky 2014-01-21 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
05/2014 Rydlá do lina s 5 nádstavcami 2014-02-04 99.80 MY HOME, Mierova 1842 069 01 Snina 1 IČO: 36731684 - 1/2014 viď objednávky 2014
06/2014 Telefónne poplatky 1/2014 2014-02-04 42.36 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
07/2014 Nájomné za 2/2014 2014-02-04 737.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
08/2014 Stravné lístky 1/2014 2014-02-05 875.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 2/2014 viď objednávky 2014
09/2014 Telefónne poplatky 2014-01-12 19.04 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
10/2014 Telefónne poplatky 2/2014 2014-02-14 42.26 Mesto Poltár Železniňčná 489/1 987 01 Poltár IČO: 00316342 - -
11/2014 Poistenie majetku 2014 2014-02-14 40.70 Mesto Poltár Železničná 489/1 987 01 Poltár IČO: 00316342 - -
12/2014 Telefónne poplatky 2014-02-19 35.75 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
13/2014 Oprava laserovej tlačiarne 2014-02-25 57.26 Juraj Ma?ko K T Servis Daxnerova 748 98061 Tisovec IČO: 40210243 - 3/2014 viď objednávky 2014
14/2014 Nájomné za 3/2014 2014-03-03 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
15/2014 Klávesnica Lenovo Enhanced Performance USB keyboard 2014-03-04 38.24 Alza, cz a.s. Jateční 33a 170 00 Praha 7 IČO: 27082440 - 5/2014 viď objednávky 2014
16/2014 Stravné lístky 2/2014 2014-03-07 761.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 6/2014 viď objednávky 2014
17/2014 Publikácia - Riadenie školy a školského zariadenia 2014-03-11 13.40 Wolters Kluwer s. r. o., Mlynské nivy 48 821 09 Bratislava IČO: 31348262 - 4/2014 viď objednávky 2014
18/2014 Telefónne poplatky 3/2014 2014-03-13 44.00 Mesto Poltár Železničná 489/1 987 01 Poltár IČO: 00316342 - -
19/2014 Telefónne poplatky 2014-03-20 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
20/2014 Telefónne poplatky 2014-03-26 18.08 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
21/2014 Nájomné za 4/2014 2014-04-01 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
22/2014 Systémová podpora Urbis 4-6/2014 2014-04-03 42.75 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 Licenčná zmluva U1156/2013 z 23.11.2012 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 -
23/2014 Stravné lístky 3/2014 2014-04-04 935.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 9/2014 viď objednávky 2014
24/2014 CD pre literárno-dramatický odbor 2014-04-07 31.50 Kultobin, spol. s.r.o. Starozagorská 10 040 23 Košice IČO: 31674992 - 7/2014 viď objednávky 2014
25/2014 Obedy na Deň Učiteľov – pracovná porada 2014-04-11 27.50 Základná škola-ŠJ Slobody 2 987 01 Poltár IČO: 37831534 - 8/2014 viď objednávky 2014
26/2014 Telefónne poplatky 2014-04-14 18.59 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. KaradžiČova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
27/2014 Telefónne poplatky 4/2014 2014-04-22 41.96 Mesto Poltár Železničná 489/1 987 01 Poltár IČO: 00316342 - -
28/2014 Telefónne poplatky 2014-04-24 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
29/2014 Pred?ženie registrácie domény – zuspt.eu(1.6.2014-31.5.2014) 2014-05-02 7.19 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 - 10/2014 viď objednávky 2014
30/2014 Stravné lístky 4/2014 2014-05-09 857.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 11/2014 viď objednávky 2014
31/2014 Predplatné poradca 2015 2014-05-09 58.80 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina IČO: 36371271 - 12/2014 viď objednávky 2014
32/2014 zuspt.eu-služba Optimum (28.5.2014-27.5.2015 2014-05-12 49.10 WebHouse, s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava IČO: 36743852 - 13/2014 viď objednávky 2014
33/2014 Telefónne poplatky 2014-05-12 19.19 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
34/2014 Nájomné za 5/2014 2014-05-12 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
35/2014 Telefónne poplatky 2014-05-20 38.60 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
36/2014 Telefónne poplatky 5/2014 2014-05-26 42.50 Mesto Poltár Železničná 489/1 987 01 Poltár IČO: 00316342 - -
37/2014 Stravné lístky 5/2014 2014-06-09 926.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 14/2014 viď objednávky 2014
38/2014 Nájomné za 6/2014 2014-06-09 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár ŽelezniČná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
39/2014 Telefónne poplatky 2014-06-11 19.79 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
40/2014 Telefónne poplatky 6/2014 2014-06-17 41.96 Mesto Poltár Železničná 489/1 987 01 Poltár IČO: 00316342 - -
41/2014 Telefónne poplatky 2014-06-20 30.00 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
42/2014 Nájomné 7/2014 2014-07-01 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
43/2014 Stravné lístky 6/2014 2014-07-03 1001.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 16/2014 viď objednávky 2014
44/2014 Systémová podpora Urbis 7-9/2014 2014-07-07 42.75 MADE, spol.s r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 Licenčná zmluva U1156/2013 z 23.11.2012 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 -
45/2014 Tlačivá ŠEVT 2014-07-08 249.17 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica IČO: 31331131 - 17/2014 viď objednávky 2014
46/2014 Čistenie kopírovacieho stroja a výmena valca 2014-07-09 139.07 CBC Slovakia, s.r.o. Domkárska 15, 821 05 Bratislava IČO: 44773293 - 15/2014 viď objednávky 2014
47/2014 Telefónne poplatky 2014-07-11 18.59 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
48/2014 Telefónne poplatky 2014-07-30 30.00 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
49/2014 Telefónne poplatky 7/2014 2014-07-30 43.26 Mesto Poltár Železničná 489/1 987 01 Poltár IČO: 00316342 - -
50/2014 Nájomné 8/2014 2014-08-01 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
51/2014 Telefónne poplatky 2014-08-12 18.89 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
52/2014 Telefónne poplatky 2014-08-25 30.00 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
53/2014 Nájomné 9/2014 2014-09-02 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
54/2014 Predplatné aktualizácií zákonov 2015 2014-09-03 59.20 Poradca s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina IČO: 36371271 - 19/2014 viď objednávky 2014
55/2014 Telefónne poplatky 8/2014 2014-09-03 43.28 Mesto Poltár Železničná 489/1 987 01 Poltár IČO: 00316342 - -
56/2014 Stravné lístky 7-8/2014 2014-09-03 374.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava IČO: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 18/2014 viď objednávky 2014
57/2014 Odborný mesačník PaM - 2015 2014-09-09 66.00 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 20/2014 viď objednávky 2014
58/2014 Tašky s logom školy 2014-09-12 74.02 Green Print, s.r.o., Hlisno 810, 027 44 Tvrdošín, IČO: 465879993 - 21/2014 viď objednávky 2014
59/2014 Telefónne poplatky 2014-09-12 18.59 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
60/2014 Telefónne poplatky 2014-09-26 30.00 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
61/2014 Telefónne poplatky 9/2014 2014-09-26 41.96 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
62/2014 Prenosné rádio Sencor SPT330 2014-09-29 129.00 Miroslav Tóth - Elektro M.T., Rázusova 85/7, 984 01 Lučenec, IČO: 32618026 - 22/2014 viď objednávky 2014
63/2014 Kancelárske potreby pre VO 2014-10-01 468.70 Slovpap Lučenec, s.r.o., Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257 - 23/2014 viď objednávky 2014
64/2014 Systémová podpora Urbis 10-12/2014 2014-10-02 42.75 Made, spol.s.r.o., Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36041688 Licenčná zmluva U1156/2013 z 23.11.2012 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 -
65/2014 Nájomné 10/2014 2014-10-02 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
66/2014 Stravné lístky 9/2014 2014-10-06 971.40 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 24/2014 viď objednávky 2014
67/2014 Manažment školy v praxi - predplatné mesačníka 2014-10-07 66.00 Wolters Kluwer, s.r.o., Mlynské Nivy 48, 821 09 Bratislava 2, IČO: 31348262 - 26/2014 viď objednávky 2014
68/2014 Telefónne poplatky 2014-10-13 18.08 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
69/2014 Keyboard Yamaha PSR S950 2014-10-17 1470.00 Total music, s.r.o., J. Švermu 765/25, 960 01 Zvolen, IČO: 36759627 - 25/2014 viď objednávky 2014
70/2014 Telefónne poplatky 2014-10-20 30.00 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení Č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
71/2014 Nájomné 11/2014 2014-11-04 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
72/2014 Telefón a internet 10/2014 2014-11-05 42.06 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
73/2014 Eset NOD32 EDU 4pc 2014-11-05 27.70 Miroslav Tirala Data servis, MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, IČO: 34797921 - 27/2014 viď objednávky 2014
74/2014 Stravné lístky 10/2014 2014-11-07 1007.40 Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 29/2014 viď objednávky 2014
75/2014 PaM 2015 2014-11-07 58.00 Poradca, s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina, IČO: 36371271 - 20/2014 viď objednávky 2014
76/2014 Telefónne poplatky 2014-11-12 18.55 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
77/2014 Dvojdielne poštové poukážky predtl. 2014-11-12 39.13 ŠEVT, a.s., Plynárenská 6, 821 09 Bratislava, IČO: 31331131 - 28/2014 viď objednávky 2014
78/2014 Pozvánky, plagáty, bulletiny 2014-11-13 280.00 Gabriela Imrovičová, Plutos, Železničná 2, 987 01 Poltár, IČO: 45496935 - 30/2014 viď objednávky 2014
79/2014 Poistenie majetku 2014-11-19 33.33 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
80/2014 Telefón a internet 11/2014 2014-11-19 42.44 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
81/2014 Telefónne poplatky 2014-11-20 33.30 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
82/2014 Nájomné 12/2014 2014-12-02 736.78 Spojená škola, Železničná 5, 987 01 Poltár, IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
83/2014 Klavír-krídlo Yamaha 2014-12-04 14990.00 job24.eu, s.r.o., Rúbanisko III/32, 984 03 Lučenec, IČO:44970889 - 32/2014 vi? objednávky 2014
84/2014 Stravné lístky 11/2014 2014-12-08 978.60 Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 33/2014 viď objednávky 2014
85/2014 Telefónne poplatky 2014-12-11 18.56 Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava, IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadžičova 10, 825 13 Bratislava, IČO: 35763469 z 13.3.2013 -
86/2014 Kontrola a oprava PHP 2014-12-12 55.67 Milan Falťan Junior, Modré zeme ?.6, 984 01 Lučenec, IČO: 346683321 - 34/2014 vi? objednávky 2014
87/2014 Klasická skriňa 2014-12-12 153.60 Alex kovový a školský nábytok, Hadovská 870, 945 01 Komárno, IČO: 36553859 - 35/2014 viď objednávky 2014
88/2014 Ladenie pianín a výmena struny 2014-12-15 120.00 Pavol Zauška, Vyšovec 38, 976 11 Selce, IČO: 37326091 - 31/2014 viď objednávky 2014
89/2014 Tlačivá Ševt 2014-12-16 90.46 ŠEVT, a.s., Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica, IČO: 31331131 - 36/2014 viď objednávky 2014
90/2014 Telefón a internet 12/2014 2014-12-16 42.00 Mesto Poltár, Železničná 489/1, 987 01 Poltár, IČO: 00316342 - -
91/2014 Tonery do laserovej tlačiarne 2014-12-17 159.90 Camea computer systems, a.s., Sabinovská 67, 08001 Prešov, IČO: 36468924 - 38/2014 viď objednávky 2014
92/2014 Tonery do kopírovacieho stroja 2014-12-17 33.84 Elitom, s.r.o, Klincová 37/B, 821 08 Bratislava, IČO: 45894469 - 37/2014 viď objednávky 2014
93/2014 Fotoaparát Nicon L830 a brašňa 2014-12-18 204.85 CEWE,a.s., Galvaniho 7/B, 821 04 Bratislava, IČO: 31395937 - 39/2014 viď objednávky 2014
94/2014 Obedy na prac.poradu 19.12.2014 2014-12-19 52.50 Orange group, s.r.o, Petofiho 8, 984 01 Lučenec, IČO: 45335630 - 40/2014 viď objednávky 2014
95/2014 Stravné lístky 12/2014 2014-12-23 767.55 Le cheque dejeuner, s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, IČO: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 201 41/2014 viď objednávky 2014
96/2014 Externý harddisk 2014-12-23 91.46 MakroFoto,s.r.o., Karloveská 6C, 842 02 Bratislava, IČO: 45890714 - 42/2014 viď objednávky 2014
97/2014 Prenosné plátno Economy 2014-12-23 111.98 Amarok, s.r.o, Irkutská 26A, 851 10 Bratislava, IČO: 35950285 - 43/2014 viď objednávky 2014
98/2014 Telefónne hovory 2014-12-23 34.20 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení č.z. A0969316 zo 2.5.2014 -
99/2014 Notoviny 2014-12-23 82.89 Hudobniny Amadeo, s.r.o, Komenského 6, 040 01 Košice, IČO: 46114343 - 45/2014 viď objednávky 2014
100/2014 Čistiace prostriedky 2014-12-29 88.33 Gabriel Sanisló Video Star, Školská 6, 987 01 Poltár, IČO: 11932651 - 44/2014 viď objednávky 2014
101/2014 Učebné pomôcky 2014-12-29 203.00 Ing. Ivo Frank, s.r.o, Partizánska cesta 88, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36643238 - 46/2014 viď objednávky 2014
102/2014 Kancelársky materiál a pomôcky pre VO 2014-12-29 232.00 Slovpap Lučenec, s.r.o, Zvolenská cesta 10, 984 01 Lučenec 1, IČO: 43941257 - 47/2014 viď objednávky 2014