Číslo faktúry Popis Dátum doručenia Suma Dodávateľ Zmluva Objednávka
01/2013 Systémová podpora Urbis 1-3/2013 2013-01-07 42.76 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 Licenčná zmluva U1156/2013 z 23.11.2012 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica IČO: 36041688 -
02/2013 Nájomné za 1/2013 2013-01-07 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár IČO: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
03/2013 Telefónne poplatky 2013-01-14 25.03 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava IČO: 35763469 z 10.6.2011 -
04/2013 Telefónne poplatky 2013-01-21 36.02 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava IČO: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
05/2013 Tlačivá ŠEVT – vysvedčenia 2013-01-21 57.10 ŠEVT, a.s., Cementárska 16, 974 72 Banská Bystrica - 15/2012 viď objednávky 2012
06/2013 Nájomné za 2/2013 2013-02-05 736.78 Spojená škola Železničná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železničná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov IČO: 00316342 z 3.9. 2010 -
07/2013 Telefónne poplatky 2013-02-14 25.45 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
08/2013 Telefónne poplatky 2013-02-25 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
09/2013 Poistenie majetku 2013 2013-03-04 45.56 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
10/2013 Telefónne poplatky 1/2013 2013-03-04 45.59 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
11/2013 Telefónne poplatky 2/2013 2013-03-04 45.28 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
12/2013 Stravné lístky 1/2013 2013-03-04 857.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 1/2013 vi? objednávky 2013
13/2013 Nájomné za 3/2013 2013-03-05 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
14/2013 Telefónne poplatky 2013-03-19 34.08 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
15/2013 Telefónne poplatky 2013-03-22 34.32 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
16/2013 Telefónne poplatky a internet 3/2013 2013-03-22 45.09 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
17/2013 Stravné lístky 2/2013 2013-03-27 761.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 2/2013 vi? objednávky 2013
18/2013 Nájomné za 4/2013 2013-04-05 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
19/2013 Systémová podpora Urbis 4-6/2013 2013-04-08 42.75 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica I?O: 36041688 Licen?ná zmluva U1156/2013 z 23.11.2012 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica I?O: 36041688 -
20/2013 Telefónne poplatky a internet 4/2013 2013-04-18 45.29 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
21/2013 Telefónne poplatky 2013-04-18 16.88 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
22/2013 Telefónne poplatky 2013-04-25 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
23/2013 Nájomné za 5/2013 2013-05-03 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
24/2013 zuspt.eu – pred?ženie registrácie domény (1.6.2013-31.5.2014) 2013-05-02 7.19 WebHouse,s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava I?O: 36743852 - -
25/2013 Stravné lístky 3-4/2013 2013-05-09 1640.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 5/2013 vi? objednávky 2013
26/2013 Slávnostné menu pri príležitosti „D?a u?ite?ov“-SF 2013-05-10 32.50 Základná škola Slobody 2 987 01 Poltár I?O: 37831534 - 3/2013 vi? objednávky 2013
27/2013 Telefónne poplatky 2013-05-13 19.38 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
28/2013 Webhostingové služby – zuspt.eu- služba Optimum 28.5.2013-27.5.2014 2013-05-13 49.10 WebHouse,s.r.o. Paulínska 20 917 01 Trnava I?O: 36743852 - 4/2013 vi? objednávky 2013
29/2013 Telefónne poplatky 2013-05-20 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
30/2013 Predplatné periodika Poradca 2014 2013-05-20 58.80 Poradca s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina I?O: 36371271 - 6/2013 vi? objednávky 2013
31/2013 Tabule na ozna?enie elokovaných pracovísk 2013-05-21 122.40 Štúdio s.r.o. Nejedlého 1 984 01 Lu?enec I?O: 36623598 - 7/2013 vi? objednávky 2013
32/2013 Telefón a internet 5/2013 2013-05-23 44.96 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
33/2013 Nájomné za 6/2013 2013-06-03 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
34/2013 Stravné lístky 5/2013 2013-06-10 938.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 8/2013 vi? objednávky 2013
35/2013 Toner CE505x/7000str. do laserovej tla?iarne Canon 2013-06-11 32.00 Ing. Dušan Nociar Promar, Školská 745/10, 987 01 Poltár, I?O: 10868089 - 9/2013 vi? objednávky 2013
36/2013 Telefónne poplatky 2013-06-19 31.84 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
37/2013 Telefónne poplatky 2013-06-24 27.38 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
38/2013 Telefón a internet 6/2013 2013-07-02 45.09 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
39/2013 Systémová podpora Urbis 7-9/2013 2013-07-03 42.75 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica I?O: 36041688 Licen?ná zmluva U1156/2013 z 23.11.2012 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica I?O: 36041688 -
40/2013 Stravné lístky 6/2013 2013-07-04 923.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 10/2013 vi? objednávky 2013
41/2013 Nájomné za 7/2013 2013-07-04 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
42/2013 Telefónne poplatky 2013-07-29 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
43/2013 Tla?ivá ŠEVT 2013-07-29 173.92 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16, 974 72 Banská Bystrica I?O: 31331131 - 11/2013 vi? objednávky 2013
44/2013 Nájomné za 8/2013 2013-08-15 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
45/2013 Telefón a internet 7/2013 2013-08-26 39.14 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
46/2013 Telefón a internet 8/2013 2013-08-26 41.19 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
47/2013 Telefónne poplatky 2013-08-26 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
48/2013 Telefónne poplatky 2013-08-26 17.99 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
49/2013 Telefónne poplatky 2013-07-25 18.68 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
50/2013 Nájomné za 9/2013 2013-09-02 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
51/2013 Samostatne stojace baletné ty?e 2013-09-02 444.00 Klub pohybu, ob?ianske združenie Hali?ská cesta 46 984 03 Lu?enec I?O: 45022534 - 12/2013 vi? objednávky 2013
52/2013 Stravné lístky 7-8/2013 2013-09-06 293.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 10/2013 vi? objednávky 2013
53/2013 Školenie BOZP a PO 2013-09-10 144.00 Ladislav Matheides ?eská 12/85 97901 Rimavská Sobota I?O:41305701 - 15/2013 vi? objednávky 2013
54/2013 Telefónne poplatky 2013-09-11 18.08 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
55/2013 Toner do tla?iarne samsung 2013-09-12 30.30 Camea computer systems a.s. Bottova 3, 080 01 Prešov I?O: 36468924 - 16/2013 vi? objednávky 2013
56/2013 Predplatné aktualizácií – Úplné znenie zákonov 2014 2013-09-27 59.20 Poradca .s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina I?O: 36371271 - 17/2013 vi? objednávky 2013
57/2013 Telefónne poplatky 2013-09-27 32.45 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
58/2013 Telefón a internet 9/2013 2013-09-30 39.87 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
59/2013 Nájomné za 10/2013 2013-10-02 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
60/2013 Oprava a kontroly elektrických zásuviek a svietidiel 2013-10-03 7.45 Mestský podnik služieb, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár I?O: 37958348 - 13/2013 vi? objednávky 2013
61/2013 Systémová podpora Urbis 10-12/2013 2013-10-03 42.75 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica I?O: 36041688 Licen?ná zmluva U1156/2013 z 23.11.2012 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica I?O: 36041688 -
62/2013 Stravné lístky 9/2013 2013-10-07 1007.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 18/2013 vi? objednávky 2013
63/2013 Telefónne poplatky 2013-10-14 18.08 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
64/2013 Manažment školy v praxi – predplatné 2014 2013-10-15 64.20 Iura Edition, spol.s r.o., Mlynské nivy 48, 821 09 Bratislava 2 I?O: 31348262 - 20/2013 vi? objednávky 2013
65/2013 Telefónne poplatky 2013-10-22 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
66/2013 Predplatné aktualizácie ESET NOD32 Antivirus EDU 4 PC 2013-10-29 27.70 Miroslav Tirala Data Servis MT Sklárska 505/19 98701 Poltár I?O: 34797921 - 23/2013 vi? objednávky 2013
67/2013 Odborný mesa?ník PaM – Práce a mzdy 2014 2013-10-24 58.00 Poradca .s.r.o., Pri Celulózke 40, 010 01 Žilina I?O: 36371271 - 22/2013 vi? objednávky 2013
68/2013 Ú?tovné súvz?ažnosti 2013 2013-10-29 17.50 Poradca podnikate?a, spol. s.r.o. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina I?O: 31592503 - 24/2013 vi? objednávky 2013
69/2013 Telefón a internet 10/2013 2013-11-04 42.44 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
70/2013 Stravné lístky 10/2013 2013-11-05 989.40 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 25/2013 vi? objednávky 2013
71/2013 Konfigurácia notebooku 2013-11-05 36 Miroslav Tirala Data Servis MT Sklárska 505/19 98701 Poltár I?O: 34797921 - 26/2013 vi? objednávky 2013
72/2013 Nájomné za 11/2013 2013-11-07 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
73/2013 Nástenka textilná 200x100 2013-11-12 130.00 Maquita,s.r.o. So?ná 738/36 972 13 Nitrianske Pravno I?O: 36316881 - 21/2013 vi? objednávky 2013
74/2013 Telefónne poplatky 2013-11-12 17.99 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
75/2013 Žiacke knižky pre ZUŠ 2013-11-18 17.59 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica I?O: 31331131 - 19/2013 vi? objednávky 2013
76/2013 Telefónne poplatky 2013-11-20 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
77/2013 Poštové poukážky predtla?ené 2013-11-27 43.92 ŠEVT, a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica I?O: 31331131 - 27/2013 vi? objednávky 2013
78/2013 Všeobecný kancelársky materiál a u?ebné pomôcky pre výtvarný odbor 2013-11-28 624.98 Slovpap Lu?enec s.r.o. Zvolenská cesta 10 984 01 Lu?enec 1 I?O: 43941257 - 28/2013 vi? objednávky 2013
79/2013 Konfigurácia po?íta?a 2013-11-28 36.00 Miroslav Tirala Data Servis MT Sklárska 505/19 98701 Poltár I?O: 34797921 - 31/2013 vi? objednávky 2013
80/2013 Grafický lis 2013-12-02 259.00 Kreatívny raj, s.r.o. Vansovej 13/6533 08001 Prešov I?O: 47456094 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
81/2013 Nájomné za 12/2013 2013-12-03 737.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
82/2013 Odborná príru?ka 2013-12-03 9.29 Poradca podnikate?a, spol. s.r.o. M. Rázusa 23A, 010 01 Žilina I?O: 31592503 - 30/2013 vi? objednávky 2013
83/2013 Stravné lístky 11/2013 2013-12-09 941.00 Le Cheque Dejéuner, Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 0113024225 Le Cheque Dejeuner,s.r.o.,Tomášikov a 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 34/2013 vi? objednávky 2013
84/2013 Telefón a internet 11/2013 2013-12-10 42.16 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
85/2013 Telefónne poplatky 2013-12-16 18.08 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
86/2013 Switcher 2013-12-17 28.00 Datex RS, s.r.o. L. Svobodu 1741/23 979 01 Rimavská Sobota I?O: 47190396 - 35/2013 vi? objednávky 2013
87/2013 Rádioprijíma? Sencor 2013-12-18 130.00 Miroslav Tóth – Elektro – M.T. Rázusova 85/7 984 01 Lu?enec I?O: 32618026 - 36/2013 vi? objednávky 2013
88/2013 Telefónne poplatky 2013-12-18 31.99 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
89/2013 Prie?na flauta Trevor James 2013-12-18 470.00 Ing. Ivo Frank,s.r.o. Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica, I?O: 36643238 - 33/2013 vi? objednávky 2013
90/2013 Tonery do laserových tla?iarní 2013-12-18 92.00 HM print s.r.o. Be?adická 13 85106 Bratislava I?O: 46306013 - 38/2013 vi? objednávky 2013
91/2013 Nástenky textilné 200x100 (4ks), 200x120 (1ks) 2013-12-19 654.00 Maquita s.r.o. So?ná 738/36 97213 Nitrianske Pravno I?O: 36316881 - 37/2013 vi? objednávky 2013
92/2013 Detské hudobné nástroje 2013-12-19 261.50 NOMIland,s.r.o., Magnezitárska 11 040 13 Košice I?O: 36174319 - 40/2013 vi? objednávky 2013
93/2013 Tonery do atramentových tla?iarní 2013-12-19 80.80 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov I?O: 45917272 - 41/2013 vi? objednávky 2013
94/2013 Tla?ivá ŠEVT - vysved?enia 2013-12-19 69.80 ŠEVT, a.s., Cementárska cesta 16, 974 72 Banská Bystrica I?O: 31331131 - 11/2013 vi? objednávky 2013
95/2013 Telefón a internet 12/2013 2013-12-19 42.22 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 00316342 - -
96/2013 Kontrola PHP a tlakových hadíc 2013-12-19 27.41 Milan Fal?an Junior Modré zeme ?. 6 984 01 Lu?enec I?O: 34683321 - 44/2013 vi? objednávky 2013
97/2013 Tonery do kopírovacieho stroja 2013-12-20 32.00 Soft-Tech, s.r.o. Krátka 1653/3 091 01 Stropkov I?O: 45917272 - 45/2013 vi? objednávky 2013
98/2013 ?istiace prostriedky a potreby 2013-12-20 198.67 Gabriel Sanisló Video Star Školská 6 987 01 Poltár I?O: 11932651 - 42/2013 vi? objednávky 2013
99/2013 Obedy na pracovnú poradu 2013-12-20 67.50 Orange group, s.r.o. Petofiho 8 98401 Lu?enec I?O: 45335630 - 47/2013 vi? objednávky 2013
100/2013 Notoviny 2013-12-23 317.02 Hudobniny Amadeo, .s.r.o., Komenského 6 040 01 Košice I?O: 46114343 - 46/2013 vi? objednávky 2013
101/2013 Stravné lístky 12/2013 2013-12-23 695.40 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 43/2013 vi? objednávky 2013
102/2013 Western digital Elements 2 TB 2013-12-23 91.50 QCOMP, s.r.o. Myslavská 134 040 16 Košice I?O: 36569127 - 49/2013 vi? objednávky 2013
103/2013 Konfigurácia PC 2013-12-23 48.00 Miroslav Tirala Data Servis MT Sklárska 505/19 98701 Poltár I?O: 34797921 - 50/2013 vi? objednávky 2013
104/2013 Zdravotný a obväzový materiál a lieky pre školské lekárni?ky 2013-12-27 75.25 Lekáre? Hviezda, s.r.o., ?. Štúra 7 984 01 Lu?enec I?O: 36694304 - 48/2013 vi? objednávky 2013
105/2013 Keyboardový stojan, keyboardový adaptér, notový stojan 2 ks, gitarové struny Saravez 3 sady a gitarové struny Lenzner 3 sady 2013-12-27 161.00 Ing. Ivo Frank,s.r.o. Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica, I?O: 36643238 - 51/2013 vi? objednávky 2013
106/2013 Oprava akordeónu kompexná 2013-12-27 200.00 Akordeón Servis Miroslav Bielik,s.r.o. Mládežnícka 586/13 010 04 Žilina I?O: 33744831 - 39/2013 vi? objednávky 2013