Číslo faktúry Popis Dátum doručenia Suma Dodávateľ Zmluva Objednávka
01/2012 Nájomné za 1/2012 2012-01-09 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
02/2012 Telefónne poplatky 2012-01-16 42.70 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10,825 13 Bratislava, I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10, 825 13 Bratislava, I?O: 35763469, z 10.6.2011 -
03/2012 Telefónne poplatky 2012-01-19 32.30 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?. z. A0969319 zo 7. 4. 2010 -
04/2012 Záchrana dát z externého HDD 2012-01-26 36.00 Miroslav Tirala Data servis MT Sklárska 505/19, 987 01 Poltár, I?O: 34797921 - -
05/2012 Canon batéria BP-827 a Canon nabíja?ka CG-800E 2012-01-30 184.10 Aquamat, s.r.o. Brezová 8, 960 01 Zvolen, I?O: 36042234 - 40909
06/2012 Informa?ný systém Urbis 2012-01-30 427.00 Made spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, I?O: 36041688 Made spol. s r.o. Lazovná 69 974 01 Banská Bystrica I?O: 36041688 Kúpna zmluva U902/2012 z 25. 1. 2012 -
07/2012 Stravné lístky 1/2012 2012-02-01 749.40 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 40940
08/2012 Nájomné za 2/2012 2012-02-02 736.78 Spojená škola, Železni?ná 5, 987 01 Poltár, I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
09/2012 Telefónne poplatky 2012-02-14 24.72 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10, 825 13 Bratislava,I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10, 825 13 Bratislava, I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
10/2012 Kancelárske potreby – toner do tla?iarne 2012-02-16 14.90 QComp s.r.o, sídlo Myslavská 134, 040 01 Košice I?O: 36569127 - 40969
11/2012 Telefónne poplatky 2012-02-20 31.09 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?. z. A0969319 zo 7. 4. 2010 -
12/2012 Poistenie majetku 2012 2012-03-01 36.05 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 316342 - -
13/2012 Nájomné za 3/2012 2012-03-01 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
14/2012 Gitarový stojan GS 1 2012-03-06 9.00 Ing. Ivo Frank s.r.o. Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica I?O: 36643238 - -
15/2012 Telefónne poplatky a internet 1/2012 2012-03-06 45.17 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár i?O: 316342 - -
16/2012 Telefónne poplatky a internet 2/201 2012-03-06 44.99 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár i?O: 316342 - -
17/2012 Stravné lístky 2/2012 2012-03-06 869.10 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 41000
18/2012 Telefónne poplatky 2012-03-13 22.52 Slovak Telekom, a.s., Karadži?ova 10, 825 13 Bratislava, I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s.Karadži?ova 10, 825 13 Bratislava, I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
19/2012 Telefónne poplatky 2012-03-20 34.07 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?. z. A0969319 zo 7. 4. 2010 -
20/2012 Slávnostné posedenie – De? u?ite?ov – SF 2012-04-03 76.50 Stanwood, s.r.o., Fu?íkova 628/20, 987 01 Poltár, I?O: 36692271 - -
21/2012 Stravné lístky 3/2012 2012-04-04 732.30 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 41030
22/2012 Nájomné 4/2012 2012-04-05 736.78 Spojená škola ,Železni?ná 5, 987 01 Poltár, I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
23/2012 Elektrikárske práce 2012-04-18 55.03 Mestský podnik služieb, príspevková organizácia, Továrenská 497/15, 987 01 Poltár, I?O: 37958348 - -
24/2012 Telefónne poplatky 2012-04-18 48.62 Slovak Telekom, a.s., Karadži?ova 10, 825 13 Bratislava, I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s., Karadži?ova 10, 825 13 Bratislava, I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
25/2012 Ladenie pianín 2012-04-19 70.00 Peter Kizák, Grand Piano Service, Hviezdoslavova 818/2, 924 01 Galanta I?O: 0011883090 - -
26/2012 Telefónne poplatky 2012-04-19 37.79 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava, I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?. z. A0969319 zo 7. 4. 2010 -
27/2012 Telefónne poplatky a internet 3/2012 2012-05-04 45.54 Mesto Poltár, Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár, I?O: 316342 - -
28/2012 Telefónne poplatky a internet 4/2012 2012-05-04 45.04 Mesto Poltár, Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár, I?O: 316342 - -
29/2012 Nájomné 5/2012 2012-05-04 736.78 Spojená škola, Železni?ná 5, 987 01 Poltár, I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
30/2012 Stravné lístky 4/2012 2012-05-07 757.95 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o. Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava, Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 41061
31/2012 Pred?ženie registrácie domény 1.6.2012-31.5.2013 2012-05-07 9.59 WebHouse,s.r.o.,Paulínska 20, 917 01 Trnava I?O: 36743852 - -
32/2012 Tabu?ové kružidlo s prísavkou 2012-05-10 18.90 Balázs – školské pomôcky, s.r.o., Elektrárenská cesta 1, 945 01 Komárno I?O: 36841960 - 41091
33/2012 Paušálny poplatok za PZS 1-4/2012 2012-05-10 45.08 Profmed,s.r.o. MUDr. Anton Šišák Rúbanisko II 984 03 Lu?enec I?OL: 36643211 Profmed,s.r.o. MUDr. Anton Šišák Rúbanisko II 984 03 Lu?enec Zmluva o poskytovaní pracovných zdravotných služieb z 1. 11. 2007 -
34/2012 Webhosting a služby (28.5.2012-27.5.2013) 2012-05-14 51.70 WebHouse,s.r.o., Paulínska 20 917 01 Trnava I?O: 36743852 - -
35/2012 Telefónne poplatky 2012-05-14 65.51 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
36/2012 Telefónne poplatky 2012-05-22 32.03 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?. z. A0969319 zo 7. 4. 2010 -
37/2012 Predplatné periodika Poradca 2013 2012-05-24 56.80 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina I?O: 36371271 - -
38/2012 Telefónne poplatky a internet 5/2012 2012-05-28 45.87 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár i?O: 316342 - -
39/2012 Kancelárske potreby – tonery 2012-05-30 47.23 Comert, s.r.o. Bieloruská 64 821 06 Bratislava 214 I?O: 17318793 - 41122
40/2012 Profesionálny alumíniový videostatív 2012-06-04 267.95 Bulk Slovakia, s.r.o. Krátka 22 974 05 Banská Bystrica I?O:36638137 - 41153
41/2012 Stravné lístky 5/2012 2012-06-04 926.10 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 -
42/2012 Nájomné 6/2012 2012-06-05 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
43/2012 Keyboard Yamaha NP V-60 2012-06-11 365.00 Ing. Ivo Frank, s.r.o., Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica I?O: 36643238 - -
44/2012 Oprava a údržba kopírovacieho stroja 2012-06-11 101.06 FaxCopy, a.s., Domkárska 15, 821 05 Bratislava I?O: 35729040 - -
45/2012 Telefónne poplatky 2012-06-12 23.14 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
46/2012 Pevný disk LaCie a napa?ova?ka Asus Bluray, Verbatin BD-R 2012-06-18 315.00 Qcomp, s.r.o., Myslavská 134, 040 16 Košice I?O: 36569127 - 12/2012 vi? objednávku 2012
47/2012 Telefónne poplatky 2012-06-19 41.87 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
48/2012 Odborný seminár – „Správa registratúry 2012-06-21 39.00 Asociácia správcov registratúry, M.R. Štefánika 310, 972 71 Nováky I?O: 37922190 - -
49/2012 U?ebné pomôcky na hudobnú náuku a softvér 2012-06-26 485.00 Stiefel Eurocart, s.r.o., Ružinovská 1/A, 821 02 Bratislava I?O: 31360513 - 11/2012 vi? objednávku 2012
50/2012 Telefónne poplatky a internet 6/2012 2012-07-03 48.63 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 316342 - -
51/2012 Predplatné ?asopisu „Manažment školy v praxi“ 2012-07-03 54.42 Iura edition, spol. s r.o., Oravská 17 821 09 Bratislava I?O: 31348262 - 13/2012 vi? objednávku 2012
52/2012 Nájomné 7/2012 2012-07-06 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
53/2012 Stravné lístky 6/2012 2012-07-06 909.00 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 14/2012 vi? objednávku 2012
54/2012 Telefónne poplatky 2012-07-13 22.69 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
55/2012 Tla?ivá ŠEVT 2012-07-16 185.21 ŠEVT,a.s. Cementárenská 16 974 72 Banská Bystrica I?O: 31331131 - 15/2012 vi? objednávku 2012
56/2012 Telefónne poplatky 2012-07-19 31.04 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
57/2012 Nájomné 8/2012 2012-08-14 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
58/2012 Telefónne poplatky a internet 7/2012 2012-08-14 46.23 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 316342 - -
59/2012 Telefónne poplatky a internet 8/2012 2012-08-14 45.27 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 316342 - -
60/2012 Telefónne poplatky 2012-08-14 21.05 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
61/2012 Telefónne poplatky 2012-08-27 34.61 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
62/2012 Laserové tonery a atramentový toner 2012-09-03 99.20 Hudák Milan – HM Print Burianova 7 080 01 Prešov I?O: 45901601 - 18/2012 vi? objednávku 2012
63/2012 Nájomné 9/2012 2012-09-03 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
64/2012 Stravné lístky 7-8/2012 2012-09-04 370.35 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 17/2012 vi? objednávku 2012
65/2012 Kancelárske potreby a potreby pre výtvarný odbor 2012-09-06 354.08 Slovpap Lu?enec, s.r.o. Zvolenská cesta 10 984 01 Lu?enec I?O: 43941257 - 16/2012 vi? objednávku 2012
66/2012 Altové flauty a sada strún na gitaru 2012-09-12 73.50 Ing. Ivo Frank, Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica I?O: 37072480 - 20/2012 vi? objednávku 2012
67/2012 Externý disk Western Digital 3,5“ HP Desktop 2012-09-12 120.94 Alza.cz a.s. Jate?ní 33a 170 00 Praha 7 I?O: 27082440 - 23/2012 vi? objednávku 2012
68/2012 Predplatné - Mesa?ník PaM 2012 2012-09-17 54.80 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina I?O: 36371271 - 21/2012 vi? objednávku 2012
69/2012 Modelovacie pomôcky pre VO 2012-09-17 100.04 Dekor Point,s.r.o. ?. Štúra 20 077 01 Krá?ovský Chlmec I?O: 36831301 - 22/2012 vi? objednávku 2012
70/2012 Hlina K biela 2012-09-19 114.60 Pece spol. s.r.o. Nábrežná 678/7 962 23 O?ová I?O: 36618233 - 19/2012
71/2012 Telefónne poplatky 2012-09-19 31.85 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
72/2012 Preventívne protipožiarne prehliadky, školenia PO a BOZP, CPP, kontrola PO a BOZP 2012-09-18 78.00 Ladislav Matheides ?eská 12/85 97901 Rimavská Sobota I?O:41305701 - 25/2012 vi? objednávky 2012
73/2012 Telefónne poplatky a internet 9/2012 2012-09-24 44.96 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 316342 - -
74/2012 Po?íta?ová zostava Intel i3-3220 MS OEM Windows home Prem 7 SP1 64-bit 2012-09-28 424.00 Dagmar Tiralová Data servis MT Sklárska 505/19 987 01 Poltár I?O: 34797921 - 26/2012 vi? objednávky 2012
75/2012 Nájomné 9/2012 2012-10-03 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov I?O: 00316342 z 3.9. 2010 -
76/2012 Stravné lístky 9/2012 2012-10-04 917.40 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 27/2012 vi? objednávky 2012
77/2012 Sud ?ierny s vrchnákom – pomôcka pre VO 2012-09-19 27.26 Ing. Branislav Dan?o, KD Garden, Botanická 1678/6, 949 01 Nitra I?O: 40129063 - 24/2012 vi? objednávky 2012
78/2012 Telefónne poplatky 2012-10-12 30.25 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
79/2012 Telefónne poplatky 2012-10-17 21.49 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
80/2012 Telefónne poplatky 2012-10-19 31.93 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
81/2012 Tonery do atramentových tla?iarní 2012-10-19 72.00 Hudák Milan – HM PRINT Burianová 7 080 01 Prešov I?O: 45901601 - 28/2012 vi? objednávky 2012
82/2012 Oprava elektroniky: CD prehráva? Philips a Power mix Yamaha 2012-10-23 37.00 Dušan Golian Audio-video-musc servis Továrenská 21 984 01 Lu?enec I?O: 34681914 - 29/2012 vi? objednávky 2012
83/2012 Telefónne poplatky a internet 10/2012 2012-10-23 45.64 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 316342 - -
84/2012 Antivírový program ESET NOD32 EDU 4 PC – pred?ženie o 1 rok 2012-10-29 27.70 Miroslav Tirala Data servis MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár I?O: 34797901 - 31/2012 vi? objednávky 2012
85/2012 Stropný držiak Stell SHO 1029 2012-10-26 27.66 Alza cz a.s., Jate?ní 33 a, 170 00 Praha 7 I?O: 27082440 - 30/2012 vi? objednávky 2012
86/2012 Oprava hus?ových slá?ikov a struny na husle 2012-11-06 140.00 Molnár Peter Kuku?ínova 44 986 01 Fi?akovo I?O: 35135484 - 33/2012 vi? objednávky 2012
87/2012 Nájomné 11/2012 2012-11-06 736.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3.9. 2010 I?O: 00316342 -
88/2012 Stravné lístky 10/2012 2012-11-09 1001.40 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 34/2012 vi? objednávky 2012
89/2012 Manažment koly v praxi predplatné 2013 2012-11-09 56.16 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 17 821 09 Bratislava 2 I?O: 31348262 - 32/2012 vi? objednávky 2012
90/2012 Telefónne poplatky 2012-11-14 22.45 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
91/2012 Telefónne poplatky 2012-11-19 34.28 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
92/2012 Predplatné aktualizácii zákonov 2013 I-VI 2012-11-22 59.20 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke 40 010 01 Žilina I?O: 36371271 - 35/2012 vi? objednávky 2012
93/2012 Telefónne hovory a internet 2012-11-22 46.80 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 316342 - -
94/2012 Oprava Notebook HP Compaq 2012-11-19 35.88 Performance,s.r.o. Rybni?ná 40 831 06 Bratislava I?O: 36671134 - 37/2012 vi? objednávky 2012
95/2012 Organ Ahlborn Praeludium V 2012-11-26 11868.00 Magdaléna Kummerová FMK Kostolné organy Pribinova 87 920 01 Hlohovec I?O: 33436517 - 38/2012 vi? objednávky 2012
96/2012 Nájomné 12/2012 2012-12-05 737.78 Spojená škola Železni?ná 5 987 01 Poltár I?O: 42195462 Mesto Poltár Železni?ná 489/1, 987 01 Poltár Zmluva o podnájme nebytových priestorov z 3.9. 2010 I?O: 00316342 -
97/2012 Preventívna protipožiarna prehliadka a šetrenie reg. prac. úrazu 2012-12-05 90.00 Ladislav Matheides ?eská 12/85 97901 Rimavská Sobota I?O:41305701 - 40/2012 vi? objednávky 2012
98/2012 Stravné lístky 11/2012 2012-12-07 887.40 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 41/2012 vi? objednávky 2012
99/2012 Revízia elektrických spotrebi?ov 2012-12-07 80 Ján Svitek Ul. Mládeže 777 981 01 Hnúš?a I?O: 10901507 - 39/2012 vi? objednávky 2012
100/2012 HDMI – Switcher video selektor 2012-12-10 42 Datex Lu?enec, s.r.o. I. Hatvaniho 2, 979 01 Rimavská Sobota I?O 31565158 - 43/2012 vi? objednávky 2012
101/2012 Telefónne poplatky 2012-12-12 25.50 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 Slovak Telekom, a.s. Karadži?ova 10 825 13 Bratislava I?O: 35763469 z 10.6.2011 -
102/2012 Gitarové opierky 3 ks 2012-12-12 66 Ing. Ivo Frank Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica I?O: 37072480 - 36/2012 vi? objednávky 2012
103/2012 Poštové poukážky U 2012-12-12 42.72 ŠEVT, a.s. Cementárska 16 974 72 Banská Bystrica I?O: 31331131 - 42/2012 vi? objednávky 2012
104/2012 Revízia hasiacich prístrojov 2012-12-12 45.95 Milan Fal?an Junior Modré Zeme ?. 6 984 01 Lu?enec I?O: 34683321 - 44/2012 vi? objednávky 2012
105/2012 Office Home and Business 2010 DVD Slovak 2012-12-12 289.01 MCD Plus, s.r.o. Lazaretská 31 811 09 Bratislava 1 I?O: 36723860 - 46/2012 vi? objednávky 2012
106/2012 Prie?na flauta Revor James, Notový stojan koenig meyer a notový stojan FX 2012-12-13 511 Ing. Ivo Frank Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica I?O: 37072480 - 49/2012 vi? objednávky 2012
107/2012 Mikrofón Shure SM 58 Beta 3 ks, keybordový pedál Yamaha, keybordový adaptér 2012-12-13 560 Ing. Ivo Frank, s.r.o. Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica I?O: 36643238 - 48/2012 vi? objednávky 2012
108/2012 Telefónne hovory a internet 2012-12-13 45.08 Mesto Poltár Železni?ná 489/1 987 01 Poltár I?O: 316342 - -
109/2012 Ladenie 12 ks pianín + servis, mechanika a ladenie 1 pianína 2012-12-14 680.00 Job24.eu, s.r.o. Rúbanisko III/32 984 03 Lu?enec I?O: 44970889 - 52/2012 vi? objednávky 2012
110/2012 8 ks reflektorov s príslušenstvom, výkonová jednotka – stmieva?, DMX faderboard 16 kanálov 2012-12-14 642.00 1111, s.r.o. Zvolenská 5080/14A 984 01 Lu?enec I?O: 36048569 - 50/2012 vi? objednávky 2012
111/2012 Spotrebný materiál + radiátor 2012-12-14 235.60 Ján Obro?ník Elektro D Rúbanisko II/75 984 03 Lu?enec I?O: 32626169 - 53/2012 vi? objednávky 2012
112/2012 Notový materiál pre hudobný odbor 2012-12-14 586.71 Hudobniny Amadeo,s.r.o. Komenského 6 040 01 Košice I?O: 46114343 - 47/2012 vi? objednávky 2012
113/2012 Tonery do laserových tla?iarní 2012-12-17 225.70 HM Print s.r.o. Be?adická 13 851 06 Bratislava I?O: 46306013 - 56/2012 vi? objednávky 2012
114/2012 Tabu?a stojanová 160x120 s notovou osnovou 2012-12-18 299.40 Dipos,s.r.o. Horná 54 974 01 Banská Bystrica I?O: 31560156 - 51/2012 vi? objednávky 2012
115/2012 Kombo Cort AF60 a elektrická gitara s obalom Cort G260 OPN 2012-12-18 454.00 HULK, s.r.o. Biskupická 229 986 01 Biskupice I?O: 45648379 - 45/2012 vi? objednávky 2012
116/2012 Sony HVL-F58AM Blesk 2012-12-18 455.00 PRO.Laika spol s.r.o. Palackého 12 811 02 Bratislava 1 I?O: 31355218 - 55/2012 vi? objednávky 2012
117/2012 Oprava akordeónu 2012-12-18 40.00 Akordeón Servis Miroslav Bielik Framborská 3 010 01 Žilina I?O:33744831 - 58/2012 vi? objednávky 2012
118/2012 Skri?a s posuvnými dverami a policou 5 ks 2012-12-18 898.66 B2BPartner, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava I?O: 44413467 - 54/2012 vi? objednávky 2012
119/2012 Utierky, uteráky, obrus 2012-12-19 94.91 Praktik Textil s.r.o. Zlievarenská 1 917 02 Trnava I?O: 44491191 - 60/2012 vi? objednávky 2012
120/2012 ?istiace prostriedky 2012-12-19 460.93 Gabriel Sanisló Video Star,Drogéria Školská 6 987 01 Poltár I?O: 11932651 - 62/2012 vi? objednávky 2012
121/2012 Kancelársky spotrebný materiál 2012-12-19 1862.47 B2BPartner, s.r.o. Šulekova 2 811 06 Bratislava I?O: 44413467 - 54/2012 vi? objednávky 2012
122/2012 Telefónne poplatky 2012-12-20 32.84 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Orange Slovensko, a.s., Prievozská 6/A 821 09 Bratislava I?O: 35697270 Dodatok k zmluve o pripojení ?.z. A0969316 zo 17.5.2012 -
123/2012 Pianíno zn. Schimmel, model M, ?ierny, vysoký lesk 2012-12-20 1699.00 Job24.eu, s.r.o. Rúbanisko III/32 984 03 Lu?enec I?O: 44970889 - 64/2012 vi? objednávky 2012
124/2012 Chodbová dlažba 27 m2 a položenie 2012-12-20 765.18 Ondrej Gál – súkromný podnikate? Cintorínska 198 980 01 Rimavské Janovce I?O: 17854261 - 65/2012 vi? objednávky 2012
125/2012 Stravné lístky 12/2012 2012-12-20 659.40 Le Cheque Dejeuner s.r.o. Tomášikova 23/D 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Le Cheque Dejeuner,s.r.o., Tomášikova 23/D, 821 01 Bratislava I?O: 31396674 Komisionálna zmluva – stravné lístky z 28. 10. 2011 59/2012 vi? objednávky 2012
126/2012 Multimediálna pracovná stanica Intel Core 2012-12-20 1615.00 Dagmar Tiralová – Data servis MT Sklárska 505/19 987 01 Poltár I?O: 44149000 - 57/2012 vi? objednávky 2012
127/2012 Kancelársky materiál 2012-12-20 684.40 Slovpap Lu?enec s.r.o. Zvolenská cesta 10 984 01 Lu?enec 1 I?O: 43941257 - 61/2012 vi? objednávky 2012
128/2012 Transport pianína s prísluš. Poltár – Cinoba?a 2012-12-20 46.00 Job24.eu, s.r.o. Rúbanisko III/32 984 03 Lu?enec I?O: 44970889 - 67/2012 vi? objednávky 2012
129/2012 Tonery do atramentových tla?iarní 2012-12-20 449.40 CBC Slovakia spol. s.r.o. , Domkárska 15 821 05 Bratislava I?O: 44773293 - 63/2012 vi? objednávky 2012
130/2012 Keyboard PSR S 750 a stojan na keyboard 2012-12-21 1164.00 Ing. Ivo Frank Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica I?O: 37072480 - Ing. Ivo Frank Partizánska cesta 88 974 01 Banská Bystrica I?O: 37072480
131/2012 Konferen?né stoli?ky chrómový rám 2012-12-21 608.40 AJ Produkty, a.s. Galvaniho 7/B P.O.Box 35 820 16 Bratislava I?O: 36268518 - 66/2012 vi? objednávky 2012
132/2012 Stojanová oto?ná tabu?a , Bravo študentská stoli?ka 10 ks, kovový stojan na výkresy 2012-12-27 715.32 Alex kovový a školský nábytok Hadovská 870 945 01 Komárno I?O: 36553859 - 69/2012 vi? objednávky 2012
133/2012 Tla?iare? Samsung SCX-3400 2012-12-28 143.00 Ing. Dušan Nociar, Promar Školská 745/10 987 01 Poltár I?O: 10868089 - 70/2012 vi? objednávky 2012
134/2012 Kravata klaviatúra ME-1 17 ks 2012-12-28 164.90 Advertis, s.r.o.Big music Nám. Š. Moysesa 15 974 01 Banská Bystrica 1 I?O: 36699748 - 71/2012 vi? objednávky 2012
135/2012 Odborný seminár ú?tovníctva 2012-12-28 89.00 Made spol. s r.o. Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica, I?O: 36041688 - prihl.